Home - BD-Vereniging - winterconferentie-2019

Zon en maan perioden voor akkerbouw en grove tuinbouw

Grondbewerkingstijden zon en maan perioden voor akkerbouw en grove tuinbouw

Advies voor akkerbouw en tuinbouwbedrijven met maximaal ca. 8 gewassen. Speciaal aanbevolen voor aardappel of zaadgewassen vermeerderaars en hun afnemers. In de presentatie kijken we naar het elementaire gewassensysteem waarmee gewerkt wordt, elementaire vruchtwisseling, gerelateerde grondbewerkingsperioden, […]

Presentaties winterconferentie Landbouw en Kosmos

Introductie

Annet Cranendonk: Mens en kosmos, Eurithmie

Korte Presentaties

De ruimte beleven
Luc Ambagts: Fysieke ruimte en etherruimte
Met projectieve meetkunde kan je de ruimte zowel vanuit het centrum als vanuit de periferie beleven. Dat biedt een kader om kosmische en aardse krachten een plaats te geven.

Martin van der […]

Wat is de aarde in werkelijkheid in de macrokosmos?

“Iedere plantenvorm, iedere steen verschijnt voor de mensenziel in een nieuw licht, als die gewaarwordt hoe elk van die wezens door zijn leven, door zijn vorm ertoe bijdraagt dat de aarde als eenheid de embryonale kiem is van een opnieuw tot leven komende macrokosmos.”

Dit citaat […]

Een zaaikalender voor kunstenaars

Marjolijn van der Loo werkt al geruime tijd aan een ‘Almanak voor de Artistieke Praktijk’. Een prototype daarvan voor de periode 9 september tot 10 oktober 2018 is nu klaar. Voor deze almanak heeft ze zich onder andere laten inspireren door de bekende zaaikalender van […]