Home - vp1

BDmaster

Op de kennismakingsbijeenkomst over de BDmaster op 16 juni 2018 onderzochten zes mogelijke deelnemers aan dit traject voor hoger onderwijs hun mogelijkheden om in september met deze opleiding te starten.

De BDmaster berust in hoge mate op zelfwerkzaamheid en zelforganisatie van de deelnemers. Binnen en buiten […]

Jaardag BD-Vereniging met Algemene ledenvergadering

“Leren is ervaren, al het andere is informatie en geen leren,” aldus Albert Einstein.

Deze visie op onderwijs wil Kraaybeekherhof de komende jaren meer en meer in haar opleidingen tot uitdrukking brengen. In het middagprogramma van onze jaardag nemen we de proef op de som en […]

Leven Doorgeven – Collegiale Keten

Als de economie allesbepalend is, laten wij dan de economie bepalen!

“Eigenlijk merk ik dat ik ieder jaar minder mest nodig heb,” vertelde een akkerbouwer uit de Noordoostpolder. Boeren in de biologisch-dynamische landbouw zijn in staat een opwaartse spiraal van bodemvruchtbaarheid te creëren. […]