Home - Lezen - Dynamisch Perspectief - Duurzame landbouw

Jaarthema 2020 landbouwsectie Goetheanum bekend

Ademen met de klimaatcrisis, Ecologisch – sociaal-spiritueel.

Dat is het jaarthema 2020 van de Landbouwsectie van het Goetheanum alsmede het thema van de Landwirtschaftliche Tagung 2021 in Dornach.

De klimaatverandering is een feit. We ervaren het op onze boerderijen. Iedereen die met de natuur werkt, maakt vandaag extreme […]

Onderzoek bewaren hoornmest preparaat

Vijf bd boeren deden mee aan een onderzoek van Roelant de Vletter naar het bewaren van het hoornmest preparaat.
Bewaren in een kist met turf? In de hoorn? In de grond? Met chroma’s en stijgbeelden werd er veel duidelijk. Ook leek het er op dat er […]

Klimaatactivisten hebben boeren nodig

“Beste mensen, … ik vind dat we het verhaal van Piet Hermus over ‘klimaatactivisten hebben de boeren nodig’ niet genoeg kunnen waarderen en onder de aandacht brengen.” Dat schrijft Bert van Ruitenbeek, directeur Stichting Demeter in een e-mail.

Boeren aan de Sweachsterwei

Boeren aan de Sweachsterwei langs het Kenigsdjip

Leonne Muller leeft en werkt samen met haar metgezel Gjalt op een biologische boerderij in Lippenhuizen. Ze werkt als boerin, heeft een dochter van veertien en schrijft. “Op de boerderij groei ik in het vertrouwen dat de zin van […]

Van Nemen naar Geven

Transitie van een Cultuur van Nemen en controle, naar een Cultuur van Geven, ontvangen en adaptie

Piet van IJzendoorn

Meino Smit heeft met zijn proefschrift “De duurzaamheid van de Nederlandse landbouw” een indrukwekkend beeld uitgewerkt van duurzame landbouw waarin niet de machine, maar de mens weer voorop […]

De duurzaamheid van de Nederlandse landbouw

De duurzaamheid van de Nederlandse landbouw 1950 – 2040

Meino Smit, akkerbouwer, promoveerde op een onderzoek naar de duurzaamheid van de landbouw van 1950 tot nu. Hij ontwierp een scenario voor de landbouw in 2040, met meer menselijke […]

Eet je uitzicht

Voedsel als strategie voor omgevingsbeleid

Kan in de transitie van het landelijk gebied het streekeigen voedsel een ingang zijn? Als je weet welk landschap er op je bord ligt, kies je misschien anders. Deze vraag was leidend in een eerste verkenning in opdracht van Rijksdienst voor […]

Duurzame kringlandbouw in 2040

Meer mensen, minder machines

‘Het roer moet helemaal om’, zegt Meino Smit, biologisch akkerbouwer en onderzoeker. Hij promoveerde in Wageningen op een onderzoek naar de duurzaamheid van de Nederlandse landbouw. Derk Klein Bramel gaat met hem in gesprek en ontdekt: ‘Jouw duurzame landbouwmodel voor Nederland in […]

Associatieve economie in de biologische handel

Ook in de biologische handel is er een toenemend aantal’ conventionele’ structuren met overeenkomstige handelspraktijken. De spiraal van concurrentie, individuele winst en steeds dalende prijzen wil de biodynamische beweging tegengaan met de aanpak van associatie. Voor mensen die zich hiervoor willen inzetten, biedt de Wirtschaftskreis […]