Home - BD-landbouw - Bedrijfsindividualiteit-berichten

Ontmoet je eigen bedrijf

In de biologisch-dynamische landbouw streeft de boer er naar het beste, het mooiste uit zijn of haar bedrijf te halen. De vraag wat het bedrijf zelf kan ontwikkelen speelt daarbij een belangrijke rol. Het idee bedrijfsindividualiteit vormt een toegang tot die mogelijkheden.

Werkend met het idee […]

Inclutrain: de handelingsimpuls als leidraad

Een film over de handelingsimpuls

Inclutrain is een project waarin in samenwerking van verschillende zorgboerderijen gezocht werd naar een passende vorm van opleiding voor mensen met een beperking. Werken met de handelingsimpuls creëerde mogelijkheden om los van een vast beroep te kijken naar de kwaliteiten van […]

Samenkomsten op BD-bedrijven in Noord-Duitsland

Een bezoek aan een boerderij begint ermee dat de bezoekers hun eerste indruk opschrijven. Dus in plaats van met elkaar te gaan praten, wordt er ingehouden en in stilte begonnen. Daarna vertelt de boer en/of gaan ze naar buiten voor een rondgang. Daarbij wordt gevraagd […]

Bedrijfsindividualiteit in Beweging

“… een landbouwbedrijf vervult eigenlijk haar essentie in de beste zin van het woord, wanneer het kan worden gezien als een soort individualiteit, een echte in zichzelf gesloten individualiteit.” Met deze woorden van Rudolf Steiner (Landbouwcursus, tweede voordracht) opent de thema-uitgave Bedrijfsindividualiteit in Beweging, geschreven […]

Bedrijfsindividualiteit ontmoeten

Tijdens een landbouw conferentie in Dornach (Zwitserland) leidt Luc Ambagts – van de Vereniging voor Biodynamische Landbouw in Nederland – samen met tuinder Benno Otter – een werkgroep met het thema “Bedrijfsindividualiteit ontmoeten”. Kun je de eigenheid van een bedrijf zo ontmoeten dat daaruit perspectief […]