Dynamisch Perspectief 2021-4 Landbouw in Beweging

Was de landbouw ooit meer in verandering, in beweging, dan nu? Begrijpelijk dat we soms even niet weten hoe we ons moeten verhouden tot nog weer een nieuwe stroming in de landbouw. In deze Dynamisch Perspectief kijken we hoe een aantal stromingen in de landbouw ons als BD beweging kunnen inspireren en andersom.

Je kunt dit nummer hier online lezen.

In het nummer wordt verwezen naar veel extra info. Hieronder vind je de links.

Ademen met de klimaatcrisis

Het verslag van de ‘Themadag Ademen met de klimaatcrisis’ vind je hier

Agroecologie

www

 • toekomstboeren.nl/portretten | op de website van vereniging Toekomstboeren vind je inspirerende portretten van allerlei verschillende Agroecologische boeren
 • federatieagroecologischeboeren.nl | website van het samenwerkingsverband van vijf organisaties die verbonden zijn aan agroecologie
 • pablotittonell.net | website van wetenschapper Pablo Tittonell, met veel interessante data over grootschalige vs kleinschalige, industriële vs agroecologische landbouw

Permacultuur & voedselbossen

boeken

 • Fransjan de Waard, Tuinen van Overvloed – permacultuur als duurzame inspiratie voor een duurzaam leven op Aarde | principes van permacultuur, mogelijkheden om lokaal en regionaal in actie te komen. Veel praktische tips | vonkuitgevers.nl/tuinen-van-overvloed
 • Vera Greutink, Tuin smakelijk! |tips, technieken en concrete voorbeelden. Eetbare planten telen op huis-tuin-en-keukenschaal, in potten, moes- of bostuin | janvanarkel.nl/tuin-smakelijk/
 • Martin Crawford, Praktisch Handboek Voedselbossen | met adviezen over planning, ontwerp (toegepaste permacultuur principes), aanplant en onderhoud. Ook worden ruim 450 geschikte gewassen besproken voor de diverse groeilagen – vrijwel allemaal eetbaar | schildpadboeken.nl
 • Andere interessante boeken van Martin Crawford (Engelstalig): Food from your forest garden | How to grow your own nuts | A forest garden year | How to grow perennial vegetables

www

filmpjes

Regeneratieve landbouw

aanbevolen cursus

 • Regenerative Landwirtschaft door Dietmar Näser en Friedrich Wenz | Gruenebruecke.de

boeken

 • Dietmar Näser, Regenerative Landwirtschaft: Bodenleben und Pflanzenstoffwechsel verstehen | ulmer.de
 • Dr. Hans Peter Rusch, Bodemvruchtbaarheid, een zaak van biologisch denken | De invloed van landbouwkundige ingrepen op de
  kwaliteit van het bodemleven wordt uitvoerig beschreven | permacultuurboeken.nl
 • Jeff Lowenfels en Wayne Lewis, Het bodemvoedselweb | tuinieren op een manier die het bodemvoedselweb versterkt in plaats van
  verzwakt. Het bodemvoedselweb is een complexe wereld vol met organismen die door hun interacties een voedende omgeving creëren voor planten | libris.nl
 • Ehrenfried Pfeiffer, Soil Fertility, Renewal & Preservation | Pfeiffer (1899-1961) was directeur bij Loverendale en pionier in de
  BD-landbouw. Beschrijft de bodemvruchtbaarheid vanuit BD-perspectief | Lanthorn Press
 • Didi Pershouse, The Ecology of Care | over verbondenheid, hechte gemeenschappen en bodemherstel | Mycelium Books

www

filmpjes

 • regenerativeagriculturepodcast.com | hier vind je podcasts over regeneratieve landbouw van Amerikaanse onderzoekers en boeren
 • Fantastic fungi | docufilm: door ogen van wetenschappers wordt de ondergrondse wereld van schimmels en paddenstoelen getoond, en
  wordt gekeken naar de oplossing die ze kunnen bieden voor onder andere milieuvraagstukken | fantasticfungi.com
 • The biggest little farm | docufilm over een Amerikaans stel dat een boerderij met een bloeiend, zelfregulerend ecosysteem opzet | biggestlittlefarmmovie.com
 • Kiss the ground | Netflix docufilm: wetenschappers en betrokken beroemdheden laten zien hoe de grond van de aarde de sleutel kan zijn in de strijd tegen klimaatverandering en voor het behoud van de planeet | kissthegroundmovie.com

Kringlooplandbouw

boeken

 • F.H. King, Vierduizend jaar kringlooplandbouw | ooggetuigenverslag van de grondlegger van de Amerikaanse bodemkunde, professor Franklin Hiram King, die begin vorige eeuw in China kennis maakte met een echte kringlooplandbouw die vierduizend jaar zonder onderbreking in dat land werd toegepast met volledig behoud van de bodemvruchtbaarheid en zonder de natuur iets tekort te doen | Eburon
 • Kringlooplandbouw-een-nieuwperspectief-voor-de-Nederlandselandbouw – WUR | visie van de WUR op kringlooplandbouw

filmpjes

 • Youtube: Imke de Boer | Hoogleraar Imke de Boer deelt op heel heldere wijze haar met onderzoek gestaafde ideeën over kringlooplandbouw. Ze heeft vanuit wereldvoedselperspectief kritiek op de huidige vleesproductie en ze heeft ideeën over hoe we ons als maatschappij opnieuw in kunnen richten om de ecologische en maatschappelijke grenzen niet te overschrijden.
 • Winst met Kringlooplandbouw | deze film laat zien hoe Nederlandse boeren invulling geven aan kringlooplandbouw, laat een aantal grondleggers aan het woord en maakt duidelijk dat kringloopboeren oplossingen hebben voor betere verdienmodellen en minder uitstoot van o.a. stikstof | kringlooplandbouw.nl/film

www

 • Kringlooplandbouw.nl | website van Boerenverstand met veel verbinding tussen onderzoek en praktijk landbouwkringlopen.nl | website van Ruud Hendriks met info over het kringlooplandbouw
 • platformkringlooplandbouw.nl | brede website van de overheid over toekomstbestendige landbouw
 • broodjepoep.com | Op YouTube is veel over Kringlooplandbouw te vinden, maar dat gaat voornamelijk over verbanden binnen en tussen bedrijven. ‘Broodje Poep’ brengt juist de maatschappelijke kant van Kringlooplandbouw heel plastisch in beeld. Dit foodtruck project van o.a. kunstenares Fides Lapidaire verkoopt broodjes die zijn gegroeid op compost van menselijke poep en plas. Virtueel dan, want wat wel of niet mag is juridisch nog een grijs gebied.

CSA en stadslandbouw

boeken

 • Elske Hageraats, Eerlijk Loon | toekomstboeren.nl/eerlijkloon
 • Ronnie Cummins, Grassroots Rising. A Call to Action on Climate, Farming, Food, and a Green New Deal | Chelsea Green Publishing
 • Perrine and Charles Hervé-Gruyer & Eliot Coleman, Miraculous Abundance, One Quarter Acre, Two French Farmers, and Enough Food to Feed the World | janvanarkel.nl/zaaien-met-toekomst
 • Linder van den Heerik, Permacultuur. Van appelboom tot zeekool | Samenwerkende uitgevers
 • Jean Martin Fortier, Zo krijg je een rendabele kleine tuinderij | vol praktische informatie over het ontwerpen en runnen van een ‘market garden’: kleinschalig (ongeveer één hectare), intensief (minstens fulltime aan het werk), directe afzet (gericht op marktkraam en/of via pakketten), duurzaam (bodems zoveel mogelijk bedekt houden en zo ondiep mogelijk de bodem bewerken) | janvanarkel.nl
 • Robin Wall Kimmerer, Braiding Sweetgrass. Indigenous Wisdom, Scientific Knowledge and the Teachings of Plants (Engelstalig) | Penguin Books Ltd

www

 • csanetwerk.nl | website waar je de CSA initiatieven in jouw regio kunt vinden. Je kan als consument ook lid worden van deze vereniging, daarmee steun je het gedachtegoed.
 • csa-netwerk.be | website van het Vlaamse CSA netwerk, dat ouder is dan het Nederlandse.
 • urgenci.net | internationale CSA netwerk organisatie. Doel: ervaringsuitwisseling en voorzien in informatie om lokale groepen te helpen hun CSA’s verder te ontwikkelen.

filmpjes

 • The Real Dirt of Farmer John | wordt beschouwd als dé grondlegger van de CSA beweging. Bijzondere film, die grote impact op je kan maken
 • Ron Finley | The Ron Finley Project is teaching communities how to transform food deserts into food sanctuaries, and teaching individuals how to regenerate their lands into creative business models | ronfinley.com
 • altavod.com/content/urban-fruit | Er is een enorme kloof tussen de steden waarin we wonen en waar ons voedsel wordt verbouwd. Drie mensen zo divers als de stad Los Angeles proberen die kloof te overbruggen.

Natuurinclusief

www

 • natuurgedreven.nl | website van WINK over natuurgedreven voedselproducenten
 • streekboerderijen.nl | website over Fonds Natuurinclusieve Streekboerderijen van initiatiefnemer Coen van Beuningen
 • landbouwmetnatuur.nl | website voor boeren die aan de slag willen met natuurinclusieve landbouw of agroforesty

filmpjes

 • Youtube Natuurinclusieve landbouw: het conceptuele kader | In deze korte film legt Prof. Jan Willem Erisman, Hoogleraar Milieu en Duurzaamheid aan de Universiteit Leiden, het kort en bondig uit. Agrariër Sjaak Sprangers laat op zijn bedrijf zien wat natuurinclusieve landbouw in de praktijk betekent.