Boeren in ontwikkeling

Als biologisch-dynamisch boer stel je zware eisen aan je bedrijf en aan jezelf. Je wilt, al dan niet Demetergecertificeerd, steeds meer naar 100% biologisch. En steeds meer naar 100% dynamisch. Je bedrijf steeds verder ontwikkelen kan alleen wanneer je ook een persoonlijke ontwikkeling doormaakt. Je idealen blijven voeden en je inspiratie blijven volgen. Dat vraagt gevoel, inzicht en daadkracht.
Voorbeelden van wat daarbij komt kijken zijn:
De dagelijkse beslommeringen vragen veel tijd en energie. Hoe geef ik toch vorm aan mijn idealen? Want juist daardoor krijg ik zelf energie.
Biologisch-dynamisch werken was voor mij belangrijk. Maar nu ben ik “mijn idealisme” even kwijt. Hoe kom ik weer bij mijn inspiratie?
Hoe maak ik keuzes tussen mijn idealen en de economische mogelijkheden?
De BD-Vereniging neemt professionalisering van de bd-boeren serieus en wil het bd-vakmanschap en de persoonlijke ontwikkeling ondersteunen. Bd-landbouw in de praktijk brengen is geen weg van de minste weerstand. Samen gaan we de uitdagingen aan. Boeren bespreken vragen of knelpunten met een coach of met collega’s. En zo kom je samen verder.

BD-Beroepsontwikkeling

BD-Beroepsontwikkeling wordt door de BD-Vereniging georganiseerd. Als boer kun je jezelf en je bedrijf binnen dit dynamische project blijven ontwikkelen aan de biologisch-dynamische uitgangspunten. Dit doe je samen met collega’s en met daartoe opgeleide, bekwame coaches en begeleiders. Er zijn verschillende werkvormen.
Voor vraag en aanbod op het gebied van scholing en voor een actueel overzicht van bestaande groepen kunt u terecht bij Luc Ambagts, tel: 0850 609044 mail: lucambagts@bdvereniging.nl .
Voor wie is dit project?
BD-Beroepsontwikkeling is een project voor alle boeren die hun bedrijf verder willen ontwikkelen vanuit de eigen idealen. De biologisch-dynamische landbouw staat daarbij centraal. Je hoeft het niet met alles eens te zijn; juist in een open uitwisseling kan vernieuwing vorm krijgen.
In overleg kunnen ook stagiaires, medewerkers, handelaren of verwerkers aan het project deelnemen. Het project BD-Beroepsontwikkeling wordt betaald door de BD-Vereniging en is bedoeld voor beroepsleden van de BD-Vereniging. Naast het lidmaatschap zijn er geen verdere kosten aan verbonden.

Vraag en aanbod

Zou je je met een groep collega’s willen verdiepen in veevoeding op je bd-bedrijf? Overweeg je een associatie aan te gaan met je klanten? Of zoek je met een groep collega’s juist een begeleider voor een bd-onderwerp? Het project BD-Beroepsontwikkeling is een continu, dynamisch project. Vraag en aanbod worden aan elkaar gekoppeld. Je kunt hiervoor terecht bij Luc Ambagts, lucambagts@bdvereniging.nl

Begeleiders

De coaches en begeleiders zijn in de eerste plaats allemaal mensen met hart voor de biologisch-dynamische landbouw. Ook hebben ze kennis en ervaring op dit gebied. Allemaal op hun eigen manier. Zo zijn er praktiserende boeren, onderzoekers, voorlichters, docenten en adviseurs. De begeleiders komen drie keer per jaar bij elkaar voor onderlinge uitwisseling en verdere scholing. In onderling overleg wordt een geschikte begeleider gekozen. Hierbij wordt rekening gehouden met je persoon, met je bedrijf en ook met wat er speelt op je bedrijf. Met deze begeleider bouw je een wederzijdse vertrouwensrelatie op. Het kan zijn dat bepaalde onderwerpen (tijdelijk) beter met een andere begeleider kunnen worden besproken. Die ruimte is er altijd. Ook na de jaarlijkse evaluatie kan in goed overleg worden gekozen voor een andere begeleider.
Contactpersonen:
Luc Ambagts, tel: 0850 609044 mail: lucambagts@bdvereniging.nl 
Joke Bloksma, www.jokebloksma.nl, tel: 050 5421158, mail: joke.bloksma@planet.nl

• Werkvormen
• Vraag en Aanbod
• Overzicht bestaande en nieuwe groepen