BD-master gaat het vierde jaar in

De gesprekken tijdens de Studiedag: Ervaring en Onderzoek in de Biodynamische-landbouw die we op 4 mei 2019 hielden cirkelden rondom de thema’s “uiterlijk onderzoek” en “innerlijke ontwikkeling”. Het was bijzonder te ervaren hoe in enkele uren een zekere verbondenheid tussen de deelnemers ontstond. Die verbondenheid voelden we  als een uitnodiging om in de toekomst regelmatig rond het thema BD-landbouw bij elkaar te komen. Daarom hebben we in het nieuwe programma van de BD-Master van het eigen kunnen vier van deze Studiedagen opgenomen. Een van de deelnemers startte met zijn onderzoek in november 2019 en hoopt dit in november af te ronden.

Doen, terugkijken en ‘ineens is het er’

Onderzoek als bewust gemaakte ervaring is het vertrekpunt voor de wijze waarop in de BD‑Master gewerkt wordt. In de derde voordracht van de landbouwcursus (Vruchtbare landbouw) spreekt Rudolf Steiner over de boer “… die eigenlijk een mediterend mens is. …. Je loopt door het land en ineens is het er. Je weet iets en je probeert het uit. … Bij deze dingen moet eigenlijk worden aangeknoopt. Van het louter intellectualisme moeten wij het niet hebben. Dat brengt ons niet tot zulke diepten”. In de BD-landbouw- en voedingsketen gaat het om meer dan louter productiedoelen. Wij willen in gezamenlijkheid ieders eigen ontwikkelingsdoelen helpen verwezenlijken, ook die van de consument-burger. Deze waarde geeft een solide basis aan onze creativiteit.

Vanaf september as. bieden we de  mogelijkheid om in samenspraak met de begeleidersgroep een persoonlijk onderzoeks- en ontwikkelingsplan uit te voeren. Deze houding, om van het eigen werk te willen leren, is sterk verankerd in de biologisch-dynamische landbouw. Je wilt een balans vinden tussen jezelf aanpassen aan de omgeving en tegelijkertijd de omgeving, je bedrijf of tuin, veranderen. Je gaat op weg naar “meesterschap”. Gaandeweg ontdek je nieuwe relaties tussen jezelf en de wereld. Dat uit zich en wordt door anderen herkend en erkend.

Meesterschap

Wij gaan er van uit dat jij je eerste kennismaking met de BD-landbouw achter de rug hebt. Je overweegt nu om tijdens of naast je werk of studie, of gewoon uit belangstelling, ten minste één jaar met ons op te trekken. De keuze van het onderwerp en het aantal uren dat je daar aan besteedt is aan jou. Je werkt alleen of als groep van twee, drie of vier personen.

In onderling overleg wordt een onkostenvergoeding overeengekomen. Er zijn organisaties die jou financiële ondersteuning kunnen bieden.

De begeleidersgroep van het BD-Master traject bestaat uit Jan Diek van Mansvelt, Albert de Vries, Inno Kock, Luc Ambagts en Rob van Haarlem.

Vanaf september kan je starten. Heb je vragen over aanmelding, programma en financiering van deze vernieuwde BDmaster? Neem contact op via email naar Inno Kock


BDmaster van het eigen kunnen: sinds 2017.

Het opleidingsraject BDmaster berust in hoge mate op zelfwerkzaamheid en zelforganisatie van de deelnemers. Binnen en buiten het hoger onderwijs bestaat veel expertise van academisch niveau om geïnteresseerden bij een studie te begeleiden. Bovendien vind je toegang tot veel informatie: in boeken, in tijdschriften, online. In deze situatie kan elke deelnemer zelf een uniek en individueel programma samenstellen. Daarvoor ga je in gesprek met de begeleiders, of overleg je met andere deelnemers, . Conform het idee van een academische studie zijn deelnemers zelf verantwoordelijk voor de inhoud, de organisatie en de financiering van hun programma.

De BDmaster is een mogelijkheid om je interesse voor de BD-Landbouw een sterkere basis te geven. Dat kan in voltijd, of in deeltijd naast je studie of werk, en je kunt je elk moment in het jaar aanmelden. Met een zelf gekozen onderzoek lever je een bijdrage aan de groei en ontwikkeling van de BD in Nederland of elders in de wereld.  Inspiratie voor een eigen onderwerp voor je onderzoek vind je bijvoorbeeld op deze website, op www.stichtingdemeter.nl, bij www.biojournaal.nl of tijdens de studiedagen en conferenties van Stichting Demeter en/of de BD-Vereniging.

De BDmaster – een initiatief vanuit de BD-Vereniging – heeft tot doel mensen te stimuleren het pad op te gaan naar vakmanschap en meesterschap in de BD. Wij nodigen mensen uit die werken in de (BD-)landbouw; afgestudeerden van Warmonderhof, studenten of afgestudeerden van het hoger onderwijs. En….gezien de actuele maatschappelijke ontwikkelingen juist ook mensen met niet-landbouw achtergrond zoals politicologen, bestuurskundigen, economen, sociologen etc.

Voor meer informatie: bdmaster@bdvereniging.nl.