Een studiedag van het BD-Master traject
Zaterdag 4 mei 2019, Kraaybeekerhof, Diederichslaan 25 Driebergen

Doen, terugkijken en “ineens is het er”

In de derde voordracht van de landbouwcursus (Vruchtbare landbouw) spreekt Rudolf Steiner over de boer “… die eigenlijk een mediterend mens is. …. Je loopt door het land, en ineens is het er. Je weet iets, en je probeert het uit. … Bij deze dingen moet eigenlijk worden aangeknoopt. Van het louter intellectualisme moeten wij het niet hebben; dat brengt ons niet tot zulke diepten”.
Deze boer is tegenwoordig voor velen een metafoor voor de houding in het dagelijks leven.
Onderzoek als bewust gemaakte ervaring is een vertrekpunt voor de wijze waarop in de BD‑Master gewerkt wordt.

Programma

10.00   Ontvangst
10.30   Welkom, kennismaking, vaststelling programma
10.45   Ervaring en Onderzoek in de Biodynamische-landbouw
Met bijdragen van Luc Ambagts, Joep Peteroff, Jacqueline Stammeijer en Albert de Vries
12.30   Lunch
13.30   (Jouw) ideeën voor onderzoek
14.00   BD-Master: opzet, werkwijze, vragen
15.45   Afsluiting

Meesterschap van het eigen kunnen

De BD-Master is een mogelijkheid om je verbinding met de BD-landbouw een sterkere basis te geven. Je hebt je eerste kennismaking met de BD-landbouw achter de rug en je overweegt om naast je werk of studie, of uit belangstelling ten minste één jaar (al of niet in deeltijd) met je mededeelnemers en de begeleidersgroep op te trekken.

Jouw onderzoek levert een bijdrage aan het floreren van de BD‑landbouw in Nederland of daar buiten. Vanuit je praktische werk – op een landbouwbedrijf, in advies, in de handel, in een andere maatschappelijke activiteit – kan dat onderzoek voor iedereen iets anders betekenen. Het is ook een uiting van persoonlijke ontwikkeling. Op weg naar een meesterschap van het eigen kunnen. Het kan, als je het wilt.

Deze dag biedt de kans om je deelname te overwegen en een eerste idee te vormen over je eigen studieplan. Je ontmoet de twee deelnemers van dit moment, Jacqueline Stammeijer en Joep Peteroff.

Aanmelding

De kosten van deze dag worden gedragen door de BD-Vereniging. Aanmelding, of vragen om  meer informatie per e-mail  naar bdmaster@bdvereniging.nl, graag voor 30 april i.v.m. het verzorgen van de lunch.


Het opleidingstraject BDmaster van het eigen kunnen is in 2017 gestart.

De begeleidersgroep van het BD-Master traject bestaat uit Jan Diek van Mansvelt, Albert de Vries, Inno Kock, Luc Ambagts en Rob van Haarlem

De BDmaster berust in hoge mate op zelfwerkzaamheid en zelforganisatie van de deelnemers. Binnen en buiten het hoger onderwijs bestaat veel expertise van academisch niveau om geïnteresseerden bij een studie te begeleiden. Bovendien is er toegang tot veel informatie: in boeken, in tijdschriften, online. In deze situatie kan elke deelnemer zelf een uniek en individueel programma samenstellen: in overleg met andere deelnemers, in gesprek met de begeleiders. Conform het idee van een academische studie zijn deelnemers zelf verantwoordelijk voor de inhoud, de organisatie en de financiering van hun programma.

De BDmaster is een mogelijkheid om je interesse voor de BD-Landbouw een sterkere basis te geven. Dat kan in voltijd, of in deeltijd naast je studie of werk, vanaf september 2018, gedurende ten minste één jaar. Met een zelf gekozen onderzoek lever je een bijdrage aan de groei en ontwikkeling van de BD in Nederland of elders in de wereld.

Tot slot. De overheid stimuleert mensen verder te leren op verschillende manieren.

  • Sinds 1 augustus 2017 kunnen werkenden en werkzoekenden geld lenen via Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Voor de leeftijden van 35 tot 55 jaar;
  • In het HO is het mogelijk om gericht keuzes te maken voor één of meer vakken en te betalen per studiepunt;
  • Bij de provincies wordt de opleidingscomponent in regionale ontwikkelingsprogramma’s steeds groter.

De BDmaster – een initiatief vanuit de BD-Vereniging – heeft tot doel mensen te stimuleren het pad op te gaan naar vakmanschap en meesterschap in de BD. Wij nodigen mensen uit die werken in de (BD-)landbouw; afgestudeerden van de Warmonderhof, studenten of afgestudeerden van het hoger onderwijs. En….gezien de actuele maatschappelijke ontwikkelingen juist ook mensen met niet-landbouw achtergrond zoals politicologen, bestuurskundigen, economen, sociologen etc.

Voor meer informatie: bdmaster@bdvereniging.nl.

Namens de projectgroep: Jan Diek van Mansvelt, Albert de Vries, Inno Kock, Luc Ambagts en Rob van Haarlem.