BDmaster

Het opleidingstraject BDmaster van het eigen kunnen is daadwerkelijk gestart.

De BDmaster berust in hoge mate op zelfwerkzaamheid en zelforganisatie van de deelnemers. Binnen en buiten het hoger onderwijs bestaat veel expertise van academisch niveau om geïnteresseerden bij een studie te begeleiden. Bovendien is er toegang tot veel informatie: in boeken, in tijdschriften, online. In deze situatie kan elke deelnemer zelf een uniek en individueel programma samenstellen: in overleg met andere deelnemers, in gesprek met de begeleiders. Conform het idee van een academische studie zijn deelnemers zelf verantwoordelijk voor de inhoud, de organisatie en de financiering van hun programma.

De BDmaster is een mogelijkheid om je interesse voor de BD-Landbouw een sterkere basis te geven. Dat kan in voltijd, of in deeltijd naast je studie of werk, vanaf september 2018, gedurende ten minste één jaar. Met een zelf gekozen onderzoek lever je een bijdrage aan de groei en ontwikkeling van de BD in Nederland of elders in de wereld.

Tot slot. De overheid stimuleert mensen verder te leren op verschillende manieren.

  • Sinds 1 augustus 2017 kunnen werkenden en werkzoekenden geld lenen via Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Voor de leeftijden van 35 tot 55 jaar;
  • In het HO is het mogelijk om gericht keuzes te maken voor één of meer vakken en te betalen per studiepunt;
  • Bij de provincies wordt de opleidingscomponent in regionale ontwikkelingsprogramma’s steeds groter.

De BDmaster – een initiatief vanuit de BD-Vereniging – heeft tot doel mensen te stimuleren het pad op te gaan naar vakmanschap en meesterschap in de BD. Wij nodigen mensen uit die werken in de (BD-)landbouw; afgestudeerden van de Warmonderhof, studenten of afgestudeerden van het hoger onderwijs. En….gezien de actuele maatschappelijke ontwikkelingen juist ook mensen met niet-landbouw achtergrond zoals politicologen, bestuurskundigen, economen, sociologen etc.

Voor meer informatie: bdmaster@bdvereniging.nl.

Namens de projectgroep: Jan Diek van Mansvelt, Albert de Vries, Inno Kock, Luc Ambagts en Rob van Haarlem.