BD-master gaat het derde jaar in

De gesprekken tijdens de Studiedag: Ervaring en Onderzoek in de Biodynamische-landbouw die op 4 mei 2019 werd gehouden cirkelden rondom de thema’s “uiterlijk onderzoek” en “innerlijke ontwikkeling”. Het was bijzonder te ervaren hoe in enkele uren een zekere verbondenheid tussen de deelnemers ontstond. Het werd gevoeld als een uitnodiging om in de toekomst regelmatig rond dit thema bij elkaar te komen. Daarom zijn in het programma van de derde BD-Master van het eigen kunnen vier van deze Studiedagen opgenomen. Deze zijn voor iedereen toegankelijk. Nog dit jaar zal de tweede Studiedag worden gehouden op zaterdag 27 juni as. (Kraaybeekerhof 10.30-16.00uur). Deze bijeenkomst fungeert tevens als kennismaking met de werkwijze en opzet van derde BD-master.

Doen, terugkijken en ‘ineens is het er’
Onderzoek als bewust gemaakte ervaring is het vertrekpunt voor de wijze waarop in de BD‑Master gewerkt wordt. In de derde voordracht van de landbouwcursus (Vruchtbare landbouw) spreekt Rudolf Steiner over de boer “… die eigenlijk een mediterend mens is. …. Je loopt door het land en ineens is het er. Je weet iets en je probeert het uit. … Bij deze dingen moet eigenlijk worden aangeknoopt. Van het louter intellectualisme moeten wij het niet hebben. Dat brengt ons niet tot zulke diepten”.

Vanaf juni as. zal de mogelijkheid worden geboden om in samenspraak met de begeleidersgroep een persoonlijk onderzoeks- en ontwikkelingsplan uit te voeren. Deze houding, om van het eigen werk te willen leren, is sterk verankerd in de biologisch-dynamische landbouw. Je wilt een balans vinden tussen jezelf aanpassen aan de omgeving en tegelijkertijd de omgeving, je bedrijf of tuin, veranderen. Je gaat op weg naar “meesterschap” en gaandeweg ontdek je nieuwe relaties tussen je zelf en de wereld. Dat uit zich en wordt door anderen herkend en erkend.

In de BD-landbouw- en voedingsketen gaat het om meer dan louter productiedoelen. Wij willen in gezamenlijkheid ieders eigen ontwikkelingsdoelen helpen verwezenlijken, ook die van de consument-burger. Deze waarde geeft een solide basis aan onze creativiteit.

Meesterschap van het eigen kunnen
Wij gaan er van uit dat jij je eerste kennismaking met de BD-landbouw achter de rug hebt. Je overweegt nu om tijdens of naast je werk of studie, of gewoon uit belangstelling, ten minste één jaar met ons op te trekken. De keuze van het onderwerp en het aantal uren dat je daar aan besteedt is aan jou. Je werkt alleen of als groep van twee of drie. Het cursusgeld is €925, resp €825 en €725. Er zijn organisaties die jou financiële ondersteuning kunnen bieden bij het cursusgeld en de kosten van het onderzoek, soms met vergoeding voor uren. Vanaf 27 juni as. kan er gestart worden.

Voor vragen om meer informatie over aanmelding, programma en financiering van deze vernieuwde BD-Master, stuur een email naar bdmaster@bdvereniging.nl .

Programma Studiedag 27 juni as. tevens kennismaking met de BD-Master  

Met bijdragen van Martijn van den Huijssen, Albert de Vries, Jan Diek van Mansvelt, Luc Ambagts, Inno Kock, Rob van Haarlem

10.00   Ontvangst
10.30   Welkom, kennismaking, vaststelling programma
10.45   Ervaring en Onderzoek in de Biodynamische-landbouw

12.00   Onderzoek en ervaring in het wetenschappelijk onderzoek

12.30   Lunch
14.00   (Jouw) ideeën voor onderzoek
14.30   BD-Master: opzet, werkwijze, vragen
15.45   Afsluiting

Aanmelding

De kosten van deze dag worden gedragen door de BD-Vereniging. Aanmelding, of vragen om meer informatie per e-mail naar bdmaster@bdvereniging.nl

Het precieze verloop van de dag zal afhankelijk zijn van de regelgeving vanwege het Corona virus op dat moment.


Het opleidingstraject BDmaster van het eigen kunnen is in 2017 gestart.

De begeleidersgroep van het BD-Master traject bestaat uit Jan Diek van Mansvelt, Albert de Vries, Inno Kock, Luc Ambagts en Rob van Haarlem

De BDmaster berust in hoge mate op zelfwerkzaamheid en zelforganisatie van de deelnemers. Binnen en buiten het hoger onderwijs bestaat veel expertise van academisch niveau om geïnteresseerden bij een studie te begeleiden. Bovendien is er toegang tot veel informatie: in boeken, in tijdschriften, online. In deze situatie kan elke deelnemer zelf een uniek en individueel programma samenstellen: in overleg met andere deelnemers, in gesprek met de begeleiders. Conform het idee van een academische studie zijn deelnemers zelf verantwoordelijk voor de inhoud, de organisatie en de financiering van hun programma.

De BDmaster is een mogelijkheid om je interesse voor de BD-Landbouw een sterkere basis te geven. Dat kan in voltijd, of in deeltijd naast je studie of werk, vanaf september 2018, gedurende ten minste één jaar. Met een zelf gekozen onderzoek lever je een bijdrage aan de groei en ontwikkeling van de BD in Nederland of elders in de wereld.

Tot slot. De overheid stimuleert mensen verder te leren op verschillende manieren.

  • Sinds 1 augustus 2017 kunnen werkenden en werkzoekenden geld lenen via Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Voor de leeftijden van 35 tot 55 jaar;
  • In het HO is het mogelijk om gericht keuzes te maken voor één of meer vakken en te betalen per studiepunt;
  • Bij de provincies wordt de opleidingscomponent in regionale ontwikkelingsprogramma’s steeds groter.

De BDmaster – een initiatief vanuit de BD-Vereniging – heeft tot doel mensen te stimuleren het pad op te gaan naar vakmanschap en meesterschap in de BD. Wij nodigen mensen uit die werken in de (BD-)landbouw; afgestudeerden van de Warmonderhof, studenten of afgestudeerden van het hoger onderwijs. En….gezien de actuele maatschappelijke ontwikkelingen juist ook mensen met niet-landbouw achtergrond zoals politicologen, bestuurskundigen, economen, sociologen etc.

Voor meer informatie: bdmaster@bdvereniging.nl.

Namens de projectgroep: Jan Diek van Mansvelt, Albert de Vries, Inno Kock, Luc Ambagts en Rob van Haarlem.