Home - Beroepsontwikkeling

Verslag van BD-masterclass door Tuinvrouw Teunisbloem

Jacqueline Stammeijer alias Tuinvrouw Teunisbloem  is in de zomer van 2018 gestart met de BD-Master. Ze heeft onderzoek gedaan naar de compostpreparaten. Hieronder volgt een verslag van haar onderzoek. Heb je zelf interesse in de BD-master? Neem dan contact op met Rob van Haarlem via […]

inschrijving BDmaster 2021 geopend

Vanaf nu kunnen geïnteresseerden in het “Coachingstraject BDmaster van het Eigen Kunnen” met ons contact opnemen voor nadere informatie en zich aanmelden de Kennismakingsbijeenkomst  “Ervaring en Onderzoek in de BDlandbouw” dat medio februari, nu in de vorm van een Webinar plaats heeft (rvhaarlem31@gmail.com).

Deze BDmaster, […]

Uitnodiging: eindbespreking BD-Master Martijn van den Huijssen

Over het effect van bloesemremedies op de bodemvitaliteit van tuinbouwgrond

Op woensdag 9 december van 14.00-16.00 uur zal Martijn van den Huijssen de resultaten van zijn onderzoek in het kader van de BD-Master 2019-2020 presenteren. Ieder is van harte welkom; na aanmelding bij Martijn, via degroenevallei@outlook.com

 

Het programma […]

Verslag Duitse winterconferentie

Ik werd dit jaar uitgenodigd om op de winterconferentie van de 3 noord-Duitse deelstaten een workshop te geven over hoe je in gesprek met je bedrijfswezen je bedrijf verder kunt vorm geven. Ik was enorm onder de indruk van deze conferentie: 2 dagen achter elkaar […]

Foto’s van de winterconferentie

Onze Winterconferentie 2020 had als thema ‘De BD Winterspelen, Samenwerken is topsport’. Op de spannende en leuke dag op de Warmonderhof oefenden en leerden zeven teams aan samenwerken. Met stokken, smeltende ijsschotsen, teamwaarden en een ‘spel-zonder-regels’ kwam er in vogelvlucht van alles aan bod. Interactief […]

BD-Zomerschool 2019

Boeren doe je niet alleen: BD-Zomerschool 2019

Waarnemen, ontmoeten, uitwisselen en verbinden

BD-Zomerschool schept nieuwe mogelijkheden

Jaarlijks komen jonge boeren uit Vlaanderen en (zuidelijk) Nederland samen op De Kollebloem voor de BD-Zomerschool. Tijdens de BD-Zomerschool verdiepen ze hun kennis over de landbouw, ze wisselen  hun ervaring uit met […]

BD-Beroepsontwikkeling

In de intervisie-groepen van BD-Beroepsontwikkeling bespreken boeren en tuinders met elkaar vraagstukken die op hun bedrijf spelen.

Er zijn nog plaatsen vrij in een de groepen: Brabant, Flevopolder, rondom Haarlem, Noord-west NL (thema Landbouw&Zorg), Noord-NL (met ook imkers en niet-boeren). Belangstellenden kunnen contact opnemen met […]

Leven Doorgeven – Collegiale Keten

Als de economie allesbepalend is, laten wij dan de economie bepalen!

“Eigenlijk merk ik dat ik ieder jaar minder mest nodig heb,” vertelde een akkerbouwer uit de Noordoostpolder. Boeren in de biologisch-dynamische landbouw zijn in staat een opwaartse spiraal van bodemvruchtbaarheid te creëren. […]

Boeren in ontwikkeling

Boeren in ontwikkeling

Als biologisch-dynamisch boer stel je zware eisen aan je bedrijf en aan jezelf. Je wilt, al dan niet Demetergecertificeerd, steeds meer naar 100% biologisch. En steeds meer naar 100% dynamisch. Je bedrijf steeds verder ontwikkelen kan alleen wanneer je ook een persoonlijke ontwikkeling […]