Home - Berichten -

Ontmoet je eigen bedrijf

In de biologisch-dynamische landbouw streeft de boer er naar het beste, het mooiste uit zijn of haar bedrijf te halen. De vraag wat het bedrijf zelf kan ontwikkelen speelt daarbij een belangrijke rol. Het idee bedrijfsindividualiteit vormt een toegang tot die mogelijkheden.

Werkend met het idee […]

Inclutrain: de handelingsimpuls als leidraad

Een film over de handelingsimpuls

Inclutrain is een project waarin in samenwerking van verschillende zorgboerderijen gezocht werd naar een passende vorm van opleiding voor mensen met een beperking. Werken met de handelingsimpuls creëerde mogelijkheden om los van een vast beroep te kijken naar de kwaliteiten van […]

Afgestudeerden Landwijzer presenteren zich

Al voor de 19e keer mocht het team van Landwijzer dit voorjaar een groep afstuderende nieuwe boeren met een doordacht [toekomstig] bedrijfsplan uitwuiven. In een kleurrijk overzicht bieden we een impressie van de projecten die al aan het opstarten zijn of die nog vorm zullen […]

Verslag van de landbouwconferentie in Dornach

Omgaan met het spirituele in de landbouw

De landbouwsectie in Dornach heeft een verslag gepubliceerd van de Landbouwconferentie eerder dit jaar. Het verslag bestaat uit teksten over de lezingen en seminars, vergezeld van foto’s, interviews en tal van suggesties. Voor deelnemers is het een mooie verfrissing […]

Programma Demetercongres bekend

Demetercongres: De ordenende levensprocessen achter onze gezondheid

Wat is de betekenis van de biodynamische landbouw en voeding in het licht van de actuele crises, op het gebied van gezondheid, natuur en landbouw? Wat kan biodynamische voeding de mens bieden en wat zijn in de BD-sector de […]

Ontmoet biologische bloemenkweker Jeanne

Vond je ons themanummer over bloemen interessant? Jeanne van De Tinteltuin in Eersel is ook een biologische bloemenkweker voor o.a. Bloomon. Jeanne kweekt verschillende soorten zomerbloemen, zoals de Zinnia, Helichrysum, Limonium en Cosmos. “De ontwikkeling vanuit de bloemensector om als bedrijf duurzaam te handelen vind […]

Handreiking over Duurzame Korte Voedselketens

Tijdens de Corona-lockdown hebben korte voedselketens hun waarde bewezen: ze vormen een veerkrachtig, flexibel voedselsysteem en versterken de regionale voedseleconomie. De campagne ‘Support Your Locals’ riep Heel Nederland op om lokale voedselproducenten in de armen te sluiten en samen korte ketens op te bouwen. Dat […]

Een digitaal kijkje in de tuinen van Het Blauwe Huis

Dit jaar kon de open dag bij biodynamische kruidenkwekerij Het Blauwe Huis helaas niet doorgaan. Als alternatief maakten Severijn Velmans en Olle van der Weide een digitale rondleiding over de kwekerij, waarin ze vertellen wat er dit jaar is veranderd en hoe de gewassen er […]

Fusie Grondbeheer met Loverendale

Krachtenbundeling maakt aankoop van meer gronden voor biodynamische landbouw mogelijk

Op 26 juni 2020 zijn Stichting BD Grondbeheer en Stichting Loverendale gefuseerd. De eigendommen van Stichting Loverendale, de biodynamische (BD) boerderijen Ter Linde en Wilhelminahoeve (samen 163 ha), komen onder de hoede van BD Grondbeheer. Ter Linde […]

Uitslag (her)verkiezing bestuur

Met het publiceren van het jaarverslag hebben we de Algemene ledenvergadering via de website en e-mail georganiseerd. Daarbij bleek dat er ook bestuursverkiezingen aan de orde waren. Bij de (her)verkiezing voor het bestuur hebben 176 leden hun stem uitgebracht. De uitslag van de verkiezingen was […]

Kennismakingscursus BD-Landbouw

Landbouw en ons voedsel zijn met elkaar verbonden. In Nederland kennen we verschillende landbouwvormen, waaronder de biologische landbouw en de biodynamische landbouw. Op steeds meer plekken worden voedselbossen ontwikkeld. Permacultuur kan zich verheugen in toenemende belangstelling en wordt door sommigen gezien als de meest duurzame […]

Zelfoogsttuin Kraaybeekerhof is een succes

Als tuinders op de Kraaybeekerhof zijn Jasper en Dave super trots om te kunnen melden dat de zelfoogsttuin het maximum aantal deelnemers voor nu heeft bereikt. We zijn blij met iedereen die vanaf het begin het vertrouwen in ons initiatief heeft getoond. En uiteraard werken […]

Seminar met Heidjer Reetz

Ondanks de door de staat voorgeschreven “social distancing” willen we elkaar ontmoeten, om aan de toekomst van de aarde te werken. De antroposofische geesteswetenschap laat ons zien, hoe wezenlijk onze intermenselijke relaties zijn, zowel voor onszelf als voor de toekomst van de aarde. De reguliere […]

Joel Salatin: 10 principes

Wervel verspreidde onlangs een volledig ondertitelde keynote speech van Joel Salatin, één van de meest bekende boeren in de Verenigde Staten. Hij gaf die speech -10 principes voor een veerkrachtig en gemengd landbouwmodel- in Nederland (eind 2016, maar is nog steeds brandend actueel) en legt […]

Breng je stem uit: her-ververkiezing bestuursleden

Helaas gaat de geplande jaardag in juni niet door, waardoor het niet mogelijk is om daar je stem uit te brengen voor of tegen het verlengen van de zittingstermijn van voorzitter Maria Inckmann van Gaalen en secretaris Marteniek Bierman en het zich beschikbaar stellen als […]

Aftreden Maria van Boxtel

Na het volbrengen van 2 bestuurstermijnen treedt Maria van Boxtel af als penningmeester. We danken haar voor haar actieve inzet en enthousiaste deelname aan het bestuur. Normaal gesproken zouden we afscheid hebben genomen op de jaarvergadering, maar […]

Reacties en conclusies jaarverslag

Reacties op het jaarverslag en bestuursverkiezing

Op het jaarverslag, met balans en staat van baten en lasten zijn geen overwegende bezwaren binnengekomen. We kunnen daaruit concluderen dat het door de leden goedgekeurd is en dat daarmee aan het bestuur decharge is verleend.

Bekijk alle aan het jaarverslag […]

Boerenorganisaties blij met verwerpen EU-Mercosur-deal

Met veel enthousiasme hebben de boeren- en maatschappelijke organisaties binnen de TTIP, CETA en landbouw-coalitie (NAV, NMV, DDB, Agractie Nederland, Bionext, BD-Vereniging en Platform ABC) het bericht ontvangen, dat de Tweede Kamer minister Kaag oproept om de EU te laten weten dat Nederland het EU-Mercosur […]

Laad meer berichten