Home - BD-landbouw - Zorgboer gezocht

Zorgboer gezocht

“DORPSGEMEENSCHAP WIDAR” is een initiatief waar vijftig volwassen mensen met een zorgvraag wonen en werken, samen met medewerkers en hun families. Onze werking is gebaseerd op de Rudolf Steiner heilpedagogie en -sociaaltherapie.

Wij zoeken voor onze gemengde biologisch-dynamische boerderij een: inwonende ZORGBOER(IN)

Tot de taken van de kandidaten behoren:

  • Landbouwwerkzaamheden, o.a.: melken van koeien, verzorgen van jongvee, varkens, voederwinning/akkerbouw
  • landschapsverzorging/bosbouw
  • begeleiden van een groep bewoners met een matige tot ernstige mentale beperking bij hun werk op de boerderij

We zoeken :

  • Bereidheid tot deelname aan de gemeenschap rondom de bewoners met een handicap.
  • Bereidheid om vanuit de biologisch-dynamische visie en sociaal-therapeutische visie te werken.
  • Opleiding en/of ervaring in de (biologische) landbouw
  • Vaardigheid in het organiseren en leidinggeven van het landbouwwerk

Wij bieden aan de kandidaten:

  • Een deeltijds contract met barema en voorwaarden zoals gebruikelijk in de zorgsector PC 319.01 (op termijn is een voltijds contract mogelijk)
  • woonruimte op het terrein
  • een boeiende, flexibele en verantwoordelijke job

Brieven met referentie en c.v. kunt u richten aan:
Dorpsgemeenschap Widar
t.a.v. Jan Borghs, Lipseinde 43, BE-2330 Merksplas
E-mail : info@widar.be
Meer info over Widar? Bezoek onze website:  www.widar.be