Heb je je nog niet aangemeld voor het congres? Doe dat nu: Aanmelden congres.

Op 12 december 2019 is het BD/Demeter-congres Inclusieve Landbouw als bron van geluk en welzijn. In het middagprogramma zijn er de volgende werkgroepen:

1: Renée Zijlstra en Fransjan de Waard:
Voedselbos: een optie voor boeren?.
Er is in Nederland veel aandacht voor voedselbosbouw. Maar wat is een voedselbos precies? En hoe kan het interessant voor boeren zijn? We kijken naar de definitie, en naar de verschillende functies en meerwaarden van een voedselbos als ecosysteem. Hoe werkt het als polycultuur? Waarin verschilt de voedselbosbouw van de teelt van eenjarigen, en van andere varianten van agroforestry?
Twee jaar terug hebben zo’n 25 partijen de Green Deal Voedselbossen getekend, om deze nieuwe tak van sport verder te brengen. Als uitvloeisel daarvan geldt de voedselbosbouw inmiddels officieel als een vorm van landbouw. Stichting Voedselbosbouw Nederland heeft inmiddels een aanbod waarmee boeren op eigen grond ‘massa’ kunnen maken, en op termijn een goed rendement. In het gesprek onderzoeken we met elkaar welke vragen en overwegingen daarbij spelen.

2 Klarien Klingen en Pablo van Neste:
Gemeenschappelijk landgebruik.
Een interactieve sessie waarin we vanuit een nieuw perspectief naar landgebruik kijken. Startend met de denkoefening: Wat zou je relatie tot land kunnen zijn, als alle grond eerlijk verdeeld wordt over alle inwoners? leef je je in en speel je de rol die jij oppakt, op zoek naar de beste verbindingen, en een gebruik van het land waar iedereen genoegen uithaalt.

3 Bert van Ruitenbeek, René Heusschen en Susan van ’t Riet:
Demeter keurmerk en de landbouw van de toekomst.
Een workshop waarbij uitleg wordt gegeven over de meerjarenplannen en koers van Demeter met alle ruimte voor vragen. Over inspecties, marktontwikkeling en communicatie, lobby, financiën en ontwikkelingsvragen.

4 Michiel Korthals:
Overbruggingen van de kloof tussen consumenten en producenten
Michiel Korthals betoogt in zijn boek Goed Eten. Filosofie van Voeding en Landbouw (2018) dat de intensieve, op de wereldmarkt gericht landbouw ten dode is opgeschreven. Producenten en consumenten zijn vervreemd van goed, eerlijk en zo natuurlijk mogelijk eten én van elkaar. Terwijl dat soort eten voor beide groepen fundamentele betekenis voor een goed leven kan hebben. Wat zijn de mogelijkheden, voordelen en nadelen van Herenboeren, Boerschappen, Groentenclubs, Community Supported Agriculture, Agroecologie, Voedselbossen etc? “Het is belangrijk dat zowel boeren als burgers binding houden met en goed zorgen voor onze aarde. Voedsel, vooral hoe het wordt geproduceerd en geconsumeerd, speelt daarin een centrale rol.”

5 Luc Ambagts en Martha Bruning:
Mijn duurzaam initiatief.
Fenomenen in de samenleving kunnen we – op een andere schaal – terugvinden in ons eigen leven en onze eigen ervaring. Vanuit deze spiegeling gaan we op zoek naar de volgende stap naar duurzaamheid in onze eigen ziel, onze eigen omgeving en onze eigen werksituatie.

6 Meino Smit:
Duurzame landbouw.
Een omschakeling naar een duurzame landbouw in twintig jaar tijd, met o.a. een reductie van de input met meer dan 90%. Welke mogelijkheden zijn daarvoor, hoe ziet de landbouw er dan uit? Een uitwerking van de bijdrage van Meino Smit.

7 Piet van IJzendoorn en Willem Lageweg:
Een nieuwe psycho-sociaaleconomische cultuur.
Het is nu aan de orde een wenkend perspectief te duiden naar een ecologische- sociaaleconomische culturele transitie, die dienstbaar wordt aan aarde, en al haar bewoners tot in de verre toekomst. Een uitwerking van bijdrage Ewald Engelen.

Heb je je nog niet aangemeld voor het congres? Doe dat nu: Aanmelden congres.