Wie heeft er ervaring met het verassen van vliegen als middel om overlast te verminderen? Een van onze leden stelt die vraag.

In de landbouwcursus wijst Rudolf Steiner erop dat overlast van onkruiden of insecten tegengegaan kan worden door de zaden of de insecten te verassen en deze ‘peper’ uit te strooien. Daardoor wordt die omgeving minder aantrekkelijk voor de voortplanting van die onkruiden of insecten.

Wie heeft van die tip bij insectenoverlast wel eens gebruik gemaakt? Op welke manier heb je de vliegenas gemaakt. Heb je die as zo uitgestrooid, of eerst gepotentieerd?

Je reactie ontvangen we graag op info@bdvereniging.nl .