Deze week verscheen de tweede, geheel herziene druk van Barstensvol Leven, een pleidooi voor vitale voeding! (2000 ex. verkocht, Duitse vertaling in de maak)

Belangrijk, vinden wij, want dit boek is actueler dan ooit! Stikstofcrisis, boerendemonstraties, klimaatverandering; steeds meer mensen zien in dat een grondige hervorming van de landbouw broodnodig is. Hoe die landbouwtransformatie eruit moet gaan zien, daarover zijn de deskundigen het nog lang niet eens. Ecomodernisten (overtuigd dat technologische oplossingen onontbeerlijk zijn om onze voedselvoorziening zeker te stellen) en ecologen (die weten dat, voor het hoogste welzijn van mens en aarde, de grondgebonden biologische landbouw ons allen zal kunnen en moeten gaan voeden) buitelen nog steeds over elkaar heen.

Voeding leeft

Om uit deze discussie te raken is het, volgens de schrijvers van dit boek, noodzakelijk dat we ons bewust worden van de levende kwaliteit van voeding. Dit boek leert je helder(der) te denken en spreken over die levende kant, oftewel de vitaliteit, van onze voeding.

Maar wat is vitaliteit? En wat is vitale voeding? Hoe verbouw je vitale voeding? Hoe onderzoek en bepaal je de vitaliteitswaarde van voeding? En wat doet vitale voeding met je gezondheid? In geen enkel ander voedingsboek worden deze vragen zo duidelijk gesteld en besproken.

Levende landbouw

Het erkennen en vervolgens verzorgen van de vitaliteitswaarde van onze voeding – te beginnen met het (weer) vruchtbaar maken van onze landbouwgronden –  is volgens de geïnterviewden in dit boek (boeren, artsen, koks, bodemkundigen, een zaadteler en diverse wetenschappers) van onmiskenbaar belang voor een werkelijk duurzame gezondheid van alle levende wezens.

Vitale toekomst

Voor deze tweede druk konden we niet heen om het actuele proefschrift van Meino Smit over de duurzaamheid van de Nederlandse landbouw. Zijn calculaties -hij rekende de totale in- en output van energie en grondstoffen in de landbouw door-  rekenen overtuigend af met de vermeende efficiëntie van de gangbare Nederlandse landbouw. Alles wijst erop dat we  – als wij en de aarde ons op een vitale manier willen blijven ontwikkelen- ons moeten oriënteren op een moderne grondgebonden biologische landbouw.

Recensies: www.barstensvolleven.nl/recensies

Bestel het boek á 24,95 (plus verzendkosten) via www.barstensvolleven.nl