‘Met dit boek geeft Manfred Klett een geweldig en groots overzicht van wat de BD-landbouw heeft te bieden’, schrijft biodynamisch boer Tom Saat over het boek dat Klett schreef: Von der Agrartechnologie zur Landbaukunst, Wesenszüge des biologisch-dynamischen Landbaus: Eine Landwirtschaft der Zukunft. ‘Bij Klett gaat het primair om de landbouwcultuur. Landbouw is het omvormen van de natuur, zodanig dat de in de natuur werkzame krachten en wezens tot ontplooiing komen en zich uitdrukken in haar producten. (…) Hiermee zet Klett de toon voor wat hij onder een BD-boer verstaat: een levenslange poging om de natuur te doorgronden en dat om te zetten in daden. Ik kan dat alleen maar van harte onderschrijven. Dat is de rijkdom, die het mij de afgelopen dertig jaar ook heeft geschonken. Altijd maar weer benieuwd zijn, altijd maar weer nieuwe ervaringen op doen.’ Lees deel 1 van de boekbespreking hier: Boekbespreking Manfred Klett door Tom Saat. Later volgen nieuwe delen, ook met een verslag van een bezoek aan Klett.