Er is € 430.000 subsidiebudget voor bovenwettelijke maatregelen binnen het Landbouwportaal Noord-Holland beschikbaar gesteld. De subsidie is bedoeld voor boeren in Hollands Noorderkwartier die op hun bedrijf aanpassingen willen doen om de kwaliteit van de bodem en het water te verbeteren. Aanvragen kunnen vanaf 29 oktober 2020 worden ingediend.

Pb. 33 Subsidiebudget voor Noord-Hollandse boeren aangevuld.docx
Pb. 33 Subsidiebudget voor Noord-Hollandse boeren aangevuld.jpg