De bevlogen Duitse biodynamische boer Martin von Mackensen verzorgt donderdag 15 december een inspirerende dag op Warmonderhof. Martin is boer en docent op Dottenfelderhof en kan op een aansprekende manier – met creativiteit en humor – vertellen over zijn visie op biodynamische landbouw vanuit zijn eigen ervaringen, waarnemingen en inzichten. Op deze themadag gaat hij dieper in op de kringlopen in landbouw en natuur en op de rol van mest. Door hier met een ‘levende blik’ naar te kijken, krijgen stoffen een andere betekenis en verandert je houding ten aanzien van bemesting.

Deze bijeenkomst heeft een workshop-karakter en is in de eerste plaats bestemd voor BD-boeren, maar ook anderen zijn welkom. Dankzij het Willy Schilthuisfonds van de BD-Vereniging zijn er geen kosten verbonden aan deelname. MEER INFO EN AANMELDEN