‘Ook onze akkerbouwpercelen moeten weg volgens de kaart van de minister’, vertelt BD-boer Tineke van den
Berg in RTL nieuws (19 juni). Ook BD-boer Welmoed Deinum toont zich bezorgd aan tafel bij Umberto Tan
(12 juni). Op 22 juni, de dag van het boerenprotest, schuift BD-boer John Arink bij Tan aan tafel om in discussie te gaan met Henk Bleker. ‘Stikstof is slechts één uitwas van het intensieve model in Nederland. Het intensieve model is de grootste bedreiging van de boer.’ Door extensief te werken komen er weer meer boeren, gebruik je veel minder fossiele energie en draag je bij aan de vermindering van het klimaatprobleem. Kijk hier terug hoe hij dit krachtig verwoordt. En lees hier de opiniebijdrage van Tom Saat in de Volkskrant (21 juni) ‘Laat minister zijn nek uitsteken voor biologische boeren’.

Hoewel slechts 0,3% van de Nederlandse boeren biodynamisch werkt, wordt de stem van de BD-boer goed gehoord in de media. De BD-Vereniging werkt samen met een brede groep organisaties, zoals Stichting Demeter, Greenpeace,
Caring Farmers en Bionext, om te pleiten voor het verduurzamen van de héle landbouw. Daar moet de 35 miljard voor worden gebruikt. Dus niet voor het uitkopen van een deel van de boeren zodat de rest op de oude voet door kan gaan.