De resultaten van het onderzoek naar de organisatorische behoeften van 32 grassroots-organisaties uit 13 landen die werken aan het veiligstellen van land voor agro-ecologische landbouw zijn nu binnen! Access to land, een informeel netwerk van Europese organisaties die werken aan kwesties rond toegang tot land voor duurzame agro-ecologische landbouw, heeft het onderzoek uitgevoerd.

Ondanks het groeiende aantal landinitiatieven die werken voor agro-ecologische landbouw – in de afgelopen 5 jaar zijn er 16 nieuwe organisaties in Europa opgezet – is er weinig bekend over organisaties zoals Access to land. Onszelf en soortgelijke groepen onderzoeken om een ​​beter begrip te krijgen, niet alleen van elkaars werk en missie, maar van de individuele en collectieve middelen en hulpmiddelen die we nodig hebben om ons werk te ondersteunen en uit te voeren, is iets waarvan we hopen dat het echt waardevol zal zijn en voordeel biedt voor anderen. En uiteindelijk, door de steun van het door Erasmus + gefinancierde project, zal het leerplatform de beschikbare middelen op Europees niveau versterken en opbouwen voor iedereen die werkt op het gebied van toegang tot land.

De vragen die we stelden waren gericht op vier hoofdgebieden: algemene informatie – juridisch, bestuur, missie, enz .; benodigde kwaliteiten om belanghebbenden te betrekken; belangrijke hulpbronnen- en kwaliteitsbehoeften met betrekking tot toegang tot landactiviteit (grondverwerving, het vergemakkelijken van contracten met landbouwers, rentmeesterschap enz.); en belangrijke leerbehoeften.

Bekijk de uitkomsten van het onderzoek (Engelstalig) en lees meer over Access to land.