De winterconferentie vindt plaats op 14 februari in Wortel en op 21 februari in Dronten.

De winterconferentie in Wortel wordt door Landwijzer georganiseerd. Kijk hier voor aanmelding en meer informatie.

Waarom samenwerken? Omdat elke boer samenwerkt. Met medewerkers, stagiairs, partners in maatschap, andere boeren en natuurlijk de bodem, planten en dieren. Omdat samenwerken vanzelfsprekend is en lastig. Omdat goede samenwerking een gezond bedrijf oplevert. Doe mee!

Programma BD-Winterspelen in Dronten

9.30 Ontvangst en spelersregistratie
10.00 Opening BD Winterspelen door Jaap Vermuë: het ontsteken van het BD-vuur
10.30 Samen werken onderzoeken: op een speelse en praktische manier aan de slag met samenwerking in groepen. Je wordt ingedeeld in een team en krijgt drie uitdagende samenwerkingsopdrachten. Je sluit af met een oogstgesprek in je eigen team: wat hebben we ontdekt over samenwerken? Tot slot: oogst uit alle teams verzamelen op het grote scorebord. Onder begeleiding van Jaap Vermüe, Herman-Jan Stroes, Caro van Roon, Marion Schoenmakers e.a.
12.30 Lunch
14.00 Samenwerkingsvraagstukken verbeeld. Theatergroep Aspekt speelt herkenbare scènes over samenwerking voor. Je mag zelf mee regisseren: wat moeten de acteurs veranderen voor een gelukte samenwerking?
16.00 De essentie van samenwerken: een hele kunst. Op verschillende kunstzinnige manieren vinden we de essentie van samen werken. Elk team creëert een eigen kunststuk over samenwerken. Je kan schilderen, tekenen, dichten, zingen, schrijven, beeldhouwen: wat zijn jullie lessen en tips over samenwerken?
17.30 Avondmaaltijd
18.30 Op het erepodium: teampresentaties. Maria van Boxtel en Caro van Roon presenteren met de teams de resultaten.
20.00 Finish van de BD Winterspelen

Deelnemen?

Koop je ticket in de webshop.

Voor leden van de BD-Vereniging is de toegangsprijs goedkoper. Iedereen kan lid worden van de BD-Vereniging. Interesse? Kijk hier voor meer informatie.

  • Beroepsleden en leden van BD-jong betalen 35 euro
  • Basisleden betalen 55 euro
  • Niet-leden betalen 85 euro

Meer informatie?

Bel de BD-Vereniging op 0850-609044 of mail naar luc@bdvereniging.nl

Weet je al dat je wilt deelnemen in Dronten? Ga naar de winkel en koop je kaartje. 

Samenwerken is topsport

Samenwerken doe je gewoon. Op het erf en op het land, met de bodem, de planten, de dieren en de kosmos. Met je partners in de maatschap, medewerkers, stagiairs en vrijwilligers. In de keten. Of met andere boeren, zoals je koppelbedrijf of je collega’s bij intervisie en collegiale toetsing. Samenwerken zit de BD in het bloed, zou je zeggen.

Samen werken is vanzelfsprekend en tegelijkertijd lastig. Heb je binnen het boerderijteam echt aandacht voor elkaar? Voor je het weet, werk je je wel een slag in de rondte, maar straal langs elkaar heen. Wat doe je eraan? Ook bij bedrijfsopvolging verloopt de samenwerking tussen de ondernemer die stopt en degene die overneemt niet altijd soepel. Niks aan te doen?

Bovendien: BD bedrijven groeien en herbergen vaak meerdere takken van sport. Naast landbouw ook zorg, natuurbeheer, verkoop of educatie. Dat doe je samen, als deel van het grote geheel. Hoe geef je die gemeenschap vorm?

Een vruchtbare samenwerking realiseren is eigenlijk topsport. Samenwerken vraagt dagelijkse verzorging, aandacht en oefening. We werken al elke dag samen. We oefenen dus ook elke dag en bouwen conditie op. Met jouw ervaring en expertise, maar ook met je actuele uitdagingen en vragen over samenwerken gaan we op de BD Winterspelen aan de slag. Train mee op deze verrassende en afwisselende dag.

Aan de slag!

Hoe leer je vruchtbaar samenwerken? Hoe maak je van jouw team een top-team? Op deze Winterconferentie gaan we vooral zélf aan de slag. Door experimenten, teamopdrachten en uitdagende activiteiten wordt je je op een speelse manier bewust hoe jij samenwerkt, we leren veel van elkaar en doen inspiratie op van collega’s en enkele experts. Op de BD Winterspelen train je actief je samenwerkingsspieren. Ze leveren je samenwerkingsideeën vanuit een antroposofisch perspectief, inzicht in je eigen team en vaardigheden en…. spelplezier. Speel je mee? Ook je boerderij-team collega’s zijn van harte uitgenodigd zodat je het spel thuis voort kunt zetten.

Wat kan je verwachten?

Bij binnenkomst kom je terecht in je eigen team, bestaande uit andere deelnemers aan de BD-Winterspelen. Elk team bestaat uit 8 tot 10 teamleden en jullie trekken de dag grotendeels met elkaar op. Samen voer je uiteenlopende, uitdagende teamopdrachten uit. Bijvoorbeeld een puzzel oplossen, een bouwwerk bouwen, een spel spelen of samen een complexe beslissing nemen. Een hele rits werkvormen passeert de revue.

Elke opdracht is uitvoerbaar, tenminste als je de clou snapt en vooral natuurlijk als je echt samenwerkt … En daar zit nou net de lol en ook het leerzame aspect. Na elke uitgevoerde taak is er tijd en hulp om de ervaringen en inzichten onderling uit te wisselen. Je ontdekt samen wat goed werkte en wat niet, je wisselt tips uit en stelt elkaar leerzame vragen. Nadat de teamoogst is genoteerd ga je op naar de volgende uitdaging. die speciaal voor jullie zijn door de regie wo, uitdagingen en ‘oefeningen’. Op een groot scorebord worden alle ervaringen, inzichten, vragen, tips en aanraders uit alle teams verzameld, zodat iedereen er zijn/haar voordeel mee kan doen.

Na de lunch speelt een professioneel theatergezelschap een aantal typerende boerderijsituaties over samenwerkingsvalkuilen. Ze laten herkenbare en invoelbare dilemma’s zien en gaan hierover met de zaal in gesprek. Wat speelt hier nou? Waarom loopt het (niet)? En wat doe je eraan? Op basis van suggesties en voorstellen uit de zaal tonen de acteurs wat er dàn gebeurt. Of dat als een echte verbetering in de samenwerking uitpakt?!

Natuurlijk is er in de loop van de dag voldoende ruimte voor netwerken en ervaringen uitwisselen, juist ook met mensen buiten je team-van-een-dag. Er is weer een overheerlijke lunch en een feestelijk diner. En de eindigen de dag met een Grand Finale: de presentatie van de Meesterproeven van elk team, waarin alle oogst van vandaag in creatieve en kunstzinnige vormen is samengebald.