De beweging voor biodynamische landbouw in Nederland en Vlaanderen bestaat uit meer dan de BD-Vereniging alleen. De BD-bedrijven, de boeren en tuinders komen op de eerste plaats. Die brengen de BD-landbouw in praktijk. Daarnaast zijn er opleidingsmogelijkheden, onderzoeksinstellingen, bedrijven voor handel, verwerking, retail, organisaties die zich bezig houden met bedrijfsadvies, financiering etc.

Hieronder geven we een overzicht:

BD-Bedrijven

Kijk voor bedrijven op de website van Stichting Demeter.

Partners

World Goetheanum Forum

De BD Vereniging heeft zich aangesloten bij het World Goetheanum Forum. Het is een wereldwijde vereniging van partners uit alle werkgebieden, landbouw, medicijnen, pedagogiek kunst, handel en bankwezen.  Kern is een multidisciplinaire samenwerking om vernieuwende oplossingen te bieden die de tijd van ons vraagt. Wat alle organisaties bindt is een verantwoordelijke houding naar een levende aarde, onze medemensen en de geestelijke dimensie van de wereld. worldgoetheanum.org

Landgilde

In LANDGILDE werken Warmonderhof opleidingen, BD-Vereniging, Land & Co, Stichting Grondbeheer en ondernemers samen aan opvolging. Via de website worden vraag en aanbod rond opvolging in de biologische en multifunctionele landbouw bij elkaar gebracht. landgilde.nl

Landbouwcoalitie voor Rechtvaardige Handel

De leden van de Landbouwcoalitie voor Rechtvaardige Handel (voorheen de TTIP, CETA en landbouw-coalitie) zijn: Agractie Nederland, Dutch Dairymen Board (DDB), Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV), Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV), Platform Aarde Boer Consument en Vereniging voor Biologisch-Dynamische Landbouw en Voeding (BD-Vereniging). In deze coalitie werken boerenorganisaties samen voor rechtvaardige handelsregels die veehouders en akkerbouwers een eerlijk inkomen bieden voor een zo milieu- en diervriendelijk mogelijk product, en tegen de huidige handelsverdragen die dit belemmeren. We werken nauw samen met andere maatschappelijke organisaties en vakbonden binnen de Handel Anders!-coalitie.

Mensen

Toekomstboeren

Een vereniging waar je tijdens een excursie of andere activiteit met andere toekomstboeren kennismaakt en van gedachten wisselt over jouw plannen, of die van een ander. toekomstboeren.nl

VNVK

De Vereniging van natuurvoedingskundigen ondersteunt haar leden bij de uitoefening van hun beroep en verzorgt bijscholing ter verdieping van de kennis van voeding en antroposofie. vnvk.nl

B(D)- Erf & Karweitje

B(D)- Erf & Karweitje is een initiatief van Hans-Piet van Sprang en Maria Rijksen. Zij zijn beiden met (pre)- pensioen en willen zich zinvol inzetten voor de BD-landbouw vanuit hun betrokkenheid met aarde, BD-landbouw en de mensen die erin werken. Op vraag zijn zij bereid op vrijwillige basis op BD-bedrijven karweitjes te doen op en rond het erf, a.h.w. van A t/m Z: kleine klusjes en karweitjes, ordenen (van administratie), opruimen, schilderen, naald en draad werk, structuur geven aan opruimprocessen, timmerwerk. Meer informatie: Hanspiet.vs@t-mobilethuis.nl of Maria.rvs@t-mobilethuis.nl

Leren

Warmonderhof

Boer of tuinder worden? Maar dan wel biologisch-dynamisch? Of zorgboer? Stadslandbouwer? Een opleiding aan Warmonderhof leert je het moderne groene boeren in de biologisch-dynamische landbouw. Warmonderhoffers vind je overal ter wereld in allerlei groene beroepen. warmonderhof.nl

Landwijzer

Het gespecialiseerd vormingscentrum voor biologische en biodynamische landbouw en voeding in Vlaanderen biedt opleiding, vorming, cursussen en begeleiding voor wie professioneel actief is, of wil worden, in de bio-sector. Landwijzer steunt actief de ontwikkeling van biodynamische landbouw, natuurlijke imkerij, CSA-initiatieven en de toegang tot de landbouw voor jonge, nieuwe boeren. landwijzer.be

Kraaybeekerhof

Kraaybeekerhof Academie is al meer dan 40 jaar leidend in opleidingen en cursussen over natuurvoeding, begeleiden in de natuur en biologisch-dynamische landbouw. Met verschillende organisaties die er kantoor houden, een zelfoogsttuin en landgoedwinkel is het een levendige plek: wat je leert kun je direct met de praktijk verbinden. kraaybeekerhof.nl

Steiner in essentie

Publicaties en workshops over antroposofische onderwerpen, o.a. over de landbouwcursus. steinerinessentie.nl

Grond

Stichting Grondbeheer

Biodynamische landbouwgrond in goede handen over generaties heen. Dat is waar Stichting Grondbeheer biologisch-dynamische landbouw voor staat. Met schenkgelden maakt zij landbouwgrond vrij en verpacht die aan biodynamische boeren en tuinders. Daarnaast investeert ze in biologische en biodynamische landbouwgrond. Ze garandeert een gezond rendement aan investeerders en eerlijke pachtprijzen voor agrarische ondernemers. bdgrondbeheer.nl

De Landgenoten

Door middelen samen te brengen – via aandelen, schenkingen en legaten – koopt De Landgenoten grond aan in Vlaanderen. Die kan dan vele generaties lang worden beheerd als biologische landbouwgrond. Zo krijgt elke boerderij opnieuw de ruimte om te groeien in een boeiend sociaal netwerk. delandgenoten.be

Land van ons

Een coöperatie van mensen met de ambitie “alle landbouwgrond in Nederland” op te kopen, om daar een beheer te voeren dat bijdraagt aan de biodiversiteit. landvanons.nl

Land of Seattle

“Wij zijn een deel van de aarde en de aarde is een deel van ons.” Land of Seattle schept voorwaarden voor de ontwikkeling van maatschappijvernieuwende projecten, door in constante dialoog met initiatiefnemers en gemeenschappen van mensen nieuwe vormen van eigendom en gebruik van grond te ontwikkelen. landofseattle.org

Stichting Avalon

De toekomst van de landbouw is niet een zaak van boeren alleen, maar de verantwoordelijkheid van boer en consument. De grond mee beheren is een uiting van die verantwoordelijkheid. Stichting Avalon bezit grond van Boomgaard Ter Linde en kleinfruitbedrijf De Ring. Ze heeft een vorm van grondbeheer ontwikkeld, die het mogelijk maakt dat iedereen kan participeren in een gezonde bedrijfsvoering binnen de biodynamische landbouw. avalongrond.nl

Onderzoek en advies

Land & Co

Een samenwerking van zelfstandige adviseurs en trainers die werken in de landbouw en het landelijk gebied. Altijd richting vergroening. Samen met ondernemers en beleidsmakers vindt Land & Co een slimme exploitatie voor een nieuwe plek. landco.nl

Louis Bolk Instituut

Onderzoek en advies voor de bevordering van duurzame landbouw, voeding en gezondheid. Met oplossingen die werken in de praktijk. www.louisbolk.org

Academie voor Ervarend Leren

Onderzoek in je eigen werk: wat doe ik goed? Hoe kan ik wat ik daarvan leer toepassen in andere situaties? academievoorervarendleren.nl

Gaiabodem

Adviezen over bodembeheer in alle takken van landbouw, groenvoorziening, sportvelden, moestuin, siertuin en stadslandbouw. www.gaiabodem.nl

Keurmerken

Skal

De Nederlandse organisatie aangewezen door het Ministerie van EL&I om toe te zien op de naleving van de biologische productievoorschriften. skal.nl

Stichting Demeter

Demeter is het kwaliteitskeurmerk voor biodynamische landbouwbedrijven en de al dan niet verwerkte producten. Stichting Demeter is houder van het Demeter-keurmerk voor Nederland en Vlaanderen. stichtingdemeter.nl


Mis je iets of iemand? Geef het aan ons door: bureau@bdvereniging.nl