Het herfst nummer van Dynamisch Perspectief is uit met als thema ‘Oases van hoop en verbinding’, met Bert van Ruitenbeek als themaredacteur. ‘Wanneer dringt werkelijk de urgentie door dat alle leven op aarde met elkaar verweven is en dat we de tak aan het doorzagen zijn waar we allen op zitten?’, schrijft Bert. ‘Klimaatverandering valt al niet meer te stoppen, maar totale klimaatontwrichting en wereldwijde sociale chaos misschien nog wel. Maar dat kan alleen als we de waarheid zoals die zich aandient accepteren en verantwoordelijkheid nemen voor wat ons te doen staat. Als we ‘de wereld met schoonheid wakker kussen’, zoals bloementeler Brigitta Hogendoorn in deze DP zegt. En als we nieuwe creatieve verbindingen vormgeven ‘en het goede doen’, zoals boer en winkelier Rudi Gerding. Zo scheppen we oases van hoop en verbinding. In dit themanummer staan verhalen over ondernemende mensen die vanuit hun droom hun ‘eigen wijze’ weg durven te bewandelen. De systeemverandering die we nodig hebben, hangt samen met een echte bewustzijnsverandering. Kunstenaars kunnen helpen met hun verbeeldingskracht. En onze boeren vormen ‘de compost’ voor de echte transformatie die we zo hard nodig hebben.’ Het nummer is online te lezen bdvereniging.nl/dp

Dit nummer van Dynamisch Perspectief bevat ook de Demeter Monitor met de laatste cijfers en ontwikkelingen in de biodynamische beweging, een uitgave van Stichting Demeter in samenwerking met BD-Vereniging, BD Grondbeheer, Aeres Warmonderhof en Kraaybeekerhof.