Begin oktober heeft Stichting Grondbeheer 12 hectare landbouwgrond en een boerderij gekocht. De landbouwgrond en gebouwen worden in erfpacht uitgegeven aan Coöperatie Herenboeren Land van Weert. Dit onder de voorwaarde de biodiversiteit en omgeving met duurzame landbouwmethodes te verbeteren. Met deze aankoop gaan Stichting Grondbeheer en Herenboeren Nederland van start als partners in de transitie naar een duurzame landbouw met gesloten kringlopen en lokale afzet. Meer informatie op de website van Stichting Grondbeheer.