‘Naar een duurzame landbouw in 2040’ is nu verkrijgbaar. Meino Smit heeft zijn promotieonderzoek bewerkt en geactualiseerd voor een breder publiek. ‘Een systeem waar meer energie in gaat dan eruit komt, komt uiteindelijk tot stilstand’, stelt hij.

Is de landbouw in Nederland zo efficiƫnt, productief en renderend als aangenomen wordt? Zal de Nederlandse landbouw ook in de toekomst
als landbouwexporteur wereldspeler kunnen blijven? Op basis van uitvoerig en gedegen onderzoek brengt Meino Smit in kaart met welke inzet van land, energie en grondstoffen de landbouw in Nederland functioneert. Daaruit wordt onontkoombaar duidelijk dat het huidige landbouwsysteem onhoudbaar is: het is tijd voor een grondige herbezinning op de toekomst van de landbouw!
Een duurzame landbouw berust op een kringloop waarin mens, dier, plant en aarde met elkaar in balans zijn. Dat vergt een andere inzet
van energie, grondstoffen, land, kapitaal en arbeid, zoals de auteur laat zien in de laatste hoofdstukken, waarin hij aangeeft wat er nodig
is om de landbouw toekomstbestendig te maken.

Het boek is tot stand gekomen dankzij een bijdrage van het Willy Schilthuis Fonds van de BD-Vereniging. Het is 18 juni te koop op onze Jaardag.

Bestel het boek via Uitgeverij Nearchus of via een andere boekwinkel.