Winterconferentie 2018

Leven Doorgeven – Landbouw als inspiratie voor de samenleving

Humus kan je beschrijven als volledig verteerd organisch materiaal dat door het bodemleven in hechte verbinding is gebracht met het minerale van de bodem: een nieuwe eenheid die planten geeft wat ze nodig hebben zonder iets op te dringen.

Ga je op zoek gaat naar de ‘humus’ in je zelf, dan kan je uitkomen op de doorleefde kennis en ervaring die je in je werk hebt opgedaan. Met je gevoelens als bodemleven verbindt je die ervaring aan je eigen idealen. Dan groeit je authenticiteit. Die zet je bij je werk in. Je neemt beslissingen die verbonden zijn met zowel de eigenheid van de koeien, de grond, je medewerkers, als met jezelf. Zonder iets op te dringen.

De moderne landbouwpraktijk heeft moeite om het humusgehalte op pijl te houden. In de samenleving zien we regelgeving, protocollen, wetenschappelijke opvattingen. Die laten steeds minder ruimte voor het inbrengen van jouw authenticiteit. In je eigen ‘humus’ kan je de zekerheid vinden dat wel te doen.

Hoe zal het zijn als we er in slagen successen uit de landbouw naar de samenleving te vertalen? Op wat voor samenleven en samenwerken kom je dan uit? Waar zit de compostering en humusopbouw in sociale, culturele en economische verhoudingen? Hoe inspireert het leren kennen van de individualiteit van je bedrijf, als je in een groothandel werkt? Wat is daar vergelijkbaar met het bodemleven? Die vragen willen we in de komende winterconferentie onderzoeken en een stap verder brengen. Om bij te dragen aan een menselijkere samenleving, een menselijkere economie.

Keynote sprekers:

Helmy Abouleish, CEO van Sekem, spreekt over de vier niveaus van bewustzijn in relatie tot je werk.

Volkert Engelsman, CEO Eosta en nr. 1 in de duurzame top 100 van dagblad Trouw, over sterren, compost en correct rekenen. Hij onderzoekt welke antropo­sofische concepten vruchtbaar blijken in zijn werk.

Ervaringsberichten van o.a.:

Luuk Humblet en Mia Stockman, over samenwerking met klanten in hun associatieve winkel in Gent.

Marc Siepman, vrij schrijver, spreker en docent over bodem en economie, bezig zijn basisinkomen te realiseren.

Werkgroepen met voorbeelden hoe je deze inspiratie in je eigen werk inzet.

De winterconferentie wordt gehouden op Warmonderhof, Wisentweg 12 in Dronten, op vrijdag 2 maart van 10.00 tot 17.00.

Het volledige programma is in de loop van januari te vinden op deze website. Daar kun je je dan ook aanmelden.

Een ander programma met hetzelfde thema vindt op vrijdag 23 februari 2018 plaats in Wortel (B)