Talloze initiatieven voor beter gebruik en hergebruik van natuurlijke bronnen, grondstoffen en van materialen in het algemeen doen momenteel opgang. We moeten wel, want verspilling en vervuiling nemen dermate grote proporties aan dat onze leefomgeving in heel haar biodiversiteit ten onder dreigt te gaan. En wij als mens daarmee op termijn natuurlijk ook. En dat terwijl de natuur, ook in ons eigen systeem, als voorbeeld van perfect recirculeren, ons recht in de ogen kijkt.

Het recirculeren in ons fysieke lichaam is prachtig zichtbaar in autofagie en mitofagie. Letterlijk wordt onbruikbaar celmateriaal en mitochondriaal materiaal intracellulair ‘door het lichaam zelf pgegeten’, teneinde er ofwel nieuwe structuren van te maken, ofwel energie uit op te wekken. Onderzoek laat zien dat chronische ziekten en veroudering vertraagd worden wanneer auto- en mitofagie bevorderd worden.[1,2] Voeding, suppletie en leefstijl kunnen hiervoor, vanuit verschillende invalshoeken, succesvol worden aangewend.

Lees het hele artikel als PDF: OrthoFyto 04-19 RECIRCULEREN Anna Kruyswijk

Een lid van de Vereniging vroeg de redactie om het artikel over Reciculeren van Anna Kruyswijk-van der Heijden onder de aandacht brengen, omdat het zo duidelijk de gezondheid van de bodem relateert aan de gezondheid van onze “bodem”. Het artikel is in zijn geheel geplaatst in OrthoFyto 2019 nummer 4.