‘Eindeloos bestudeer ik de schema’s welke gewassen het in elkaars buurt goed doen en welke gewassen elkaar remmen. Zo stimuleren aardappelen en bonen elkaar in de groei en remmen knoflook en aardappelen elkaars ontwikkeling. Daaruit leerde ik vrede te hebben met het feit dat naast de ene mens ik me ontworteld voel en ontheemd, en naast een ander opgetild en stralend. Dit staat los van goed of fout, maar dit ervaar ik als een uitnodiging bewust te worden, van de eigenheid.
Planten ontwikkelen minder naar hun mogelijkheid of worden ziek, wanneer zij niet de goede voeding krijgen, niet het licht wat bij de soort hoort, of niet de juiste hoeveelheid water om tot wasdom te komen. Ook wij mensen hebben voeding nodig, fysiek, geestelijk en emotioneel.
Op enig moment stond ik bij mijn tuin, terwijl mijn blik over de groentebedden zweefde. Het proces van zaaien, ontluiken tot wasdom komen, vrucht dragen en weer in keren, ging als een gevoelsfilm door me heen. Op dat moment voelde ik volkomen vrede met mijn eigen cirkelgang door het leven en was verbaasd over de zachtheid en natuurlijkheid van deze ervaring.’

Dit schreef Conny Ruigrok vijf jaar geleden in haar rubriek ‘Moestuinfilosofietje’ in Dynamisch Perspectief. Zij heeft voor de BD-Vereniging met de passie die haar zo eigen was interviews gehouden met leden voor ons verenigingsblad. Ook was ze actief betrokken bij de antroposofische beweging in Noord Nederland.
Op 11 december 2021 is ze na een kort ziekbed heel onverwacht naar de geestelijke wereld overgegaan. Een gedicht van Roald Dahl geeft prachtig weer wie zij was en hoe zijn in het leven stond.

“Ik begon me te realiseren
hoe belangrijk het was om
enthousiast te zijn in het leven.
Als je in iets geïnteresseerd
bent, wat het ook is, ga ervoor
op volle kracht. Omarm het
met beide armen, koester het,
hou ervan en boven alles:
wees er gepassioneerd over.
Lauwwarm is niet goed.
Heet is ook niet goed. Witheet en
gepassioneerd is de enige
manier om te zijn.”

Uit: oom Oswald van Roald Dahl