Steun dit project met een gift op IBAN: NL77TRIO 0212188771 t.n.v. Ver voor bd-landbouw, met vermelding van “IFA”.


Anouk Piket werkt sinds 1994 regelmatig in Brazilië voor projecten die naast het ondersteunen van mensen in gemarginaliseerde positie een bijdrage leveren aan een gezond leven. En dat begint met gezonde voeding.

Sinds 2008 volgt zij  boer en ondernemer Alexandre Nascimento, die na zijn opleiding sociologie aan de PUC universiteit van Rio de Janeiro zijn missie heeft gevonden in het opzetten van kleine biologische landbouwprojecten en directe lijnen tussen boeren en consumenten in de stad. Als projectcoördinator heeft hij in tal van kleine dorpen en Quilmbo’s (ex slaven nederzettingen) in de staat Rio de Janeiro kleinschalige biologische landbouwprojecten opgezet die op community niveau werden gedragen. Hij heeft lokale markten aan elkaar gekoppeld in een regionaal netwerk van biologische markten en boeren uit de regio. Alexandre was altijd de facilitator, ondersteuner, expert en coordinator. Nu heeft Alexandre van een goede vriend een stuk grond voor zichzelf gekregen. Op dit stuk grond wil hij zijn droom realiseren: Hij wil een Pedagogisch Biologisch Landbouwcentrum opzetten.

Wegens een drastisch gewijzigde politiek sinds President Dilma Roussef in 2016 werd afgezet en vervangen door President Temer, vergaat het Alexandre en zijn projecten minder goed. De dreiging van een militaire coup in Rio de Janeiro verstoort de arbeidsmarkt waardoor ook clientele van biologische producten afneemt. Tóch houdt Alexandre vol dat biologische landbouw op de lange termijn de steun en toeverlaat is van mensen die in grootste armoede leven. Ook vindt hij het van essentieel belang dat  mensen uit arme dorpen en nederzettingen bewust met de natuur samen leren leven, de natuur respecteren en leren hoe zij met de natuur samen kunnen leven en kunnen overleven. Kennis die voor de voorouders van ex-slaven generaties lang als traditie werd overgedragen, gaan langzaam verloren, mede door de droom op een beter leven in de grote stad. Alexandre hoopt de nieuwe generatie zwarte boeren te motiveren om in het binnenland te blijven en hun land te cultiveren met biologische (agro-ecologische) landbouw.

Voor het opzetten van een nieuw landbouwproject met een pedagogisch centrum IFA wil Anouk Piket, samen met de BD-Vereniging, 2.000 euro inzamelen om de start van het project te garanderen. Hiermee wil Alexandre de basismaterialen kopen om de tuin aan te leggen, een irrigatiesysteem aan te leggen en de eerste serie zaden en stekjes te kopen. Als de tuin eenmaal bestaat, zal hij het land met bewoners uit de omgeving gaan bewerken. Door middel van het bewerken van het land, zal hij kennis over biologische landbouw met de gemeenschap delen en uitwisselen. Aan de hand van de jaarkalender, het zaaien en oogsten, de stand van de sterren en de maan en andere elementen in de natuur zal hij in zijn Pedagogisch centrum IFA bewoners leren lezen en schrijven, rekenen en anderszins kennis leren vergaren waardoor hun deelname in de samenleving vergroot wordt en uiteindelijk hun stem sterker zal gelden als het gaat om het bevechten van hun rechten.

Steun dit project met een gift op IBAN: NL77TRIO 0212188771 t.n.v. Ver voor bd-landbouw, met vermelding van “IFA”.