De regenwormen, de koeien en de bijen, dat zijn de dieren die in de landbouw de belangrijkste bijdrage leveren aan het behoud van de bodemvruchtbaarheid en de vitaliteit van de voeding.

Het begrip ‘individualiteit’ is uitdrukking van het streven op elke specifieke plek de daar geldende mogelijkheden en wetmatigheden als uitgangspunt voor de bedrijfsvoering te ontdekken.

In de biologisch-dynamische landbouw spelen daar­naast speciale preparaten een rol die gemaakt worden van plantaardige stoffen in een dierlijke omhulling.

Martin W. Pfeiffer (1903-1987), die jarenlang in Duitsland heeft gewerkt als consulent voor de biologisch-dynamische landbouw, neemt deze drie elementen als aanknopingspunt voor een beter begrip van de Landbouwcursus van Rudolf Steiner. Die cursus uit 1924 vormt de basis voor de biologisch-dynamische landbouw.

Dat is landbouw die steeds opnieuw de mens zelf als uitgangspunt neemt.

Zoals de kudde een bij dit bedrijf behorend orgaan is, zo behoort ook de door haar geproduceerde mest bij dit bedrijf. Zo is het ook met de regenwormen en de bijen, die vaste, bij dit bedrijf behorende leden zijn en ook blijven, zelfs als ze – zoals de bijen – ook de omgeving bevliegen.

De BD-preparaten worden in dit werkje ook uitgebreid behandeld. Het is fijn dat deze ‘klassieker’ opnieuw beschikbaar is.

De uitgave is hieronder beschikbaar als pdf.

lanbouwbedrijf-als-individualiteit (pdf)

Wil je de tekst printen? Kies dan in je pdf-lezer voor de optie printen als boek. Daar is de opmaak op afgestemd.