Slechts drie maanden na de presentatie van zijn onderzoek en verslaglegging over het ontstaan en de ontwikkeling van de biologische landbouw in Flevoland is historicus dr. Henk Pruntel 10 juni overleden.

Henk Pruntel publiceerde onder andere over de RIJP, het onderwijs en de cultuur van Flevoland, Han Lammers en Roel van Duin, de arbeiderskampen en de biologische landbouw. Henk speelde een belangrijke rol bij de totstandkoming van de Canon van Flevoland en de verschijning van het Cultuur Historisch Jaarboek.  Henk Pruntel heeft vanuit zijn Drentse roots nooit de affiniteit met de agrarische wereld achter zich gelaten, aldus de Stichting geschiedenis biologische landbouw Flevoland, waarvan hij voorzitter was. ‘Veel meer ontstond er bij de onderzoeker Pruntel een behoefte te achterhalen, te beschrijven, en vast te leggen, hoe innovatieve ontwikkelingen bij de productie van ons dagelijks voedsel tot stand zijn gekomen’. Deze drang tot onderzoeken en vastleggen is ook de aanzet geweest tot het beschrijven van de ontwikkeling van de biologische landbouw in Flevoland.

De Vereniging voor Biologisch Dynamische Landbouw en Voeding stelt met veel respect en waardering vast dat Henk Pruntel met het boek ‘De opdracht een goed rentmeester te zijn’ een waardevol geschenk heeft nagelaten. De West-Friese tuinder Jan Jonkman was zijn tijd ver vooruit toen hij 35 jaar geleden als een van de eersten een biodynamisch tuinbedrijf stichtte aan de Bronsweg in Lelystad. Henk Pruntel schreef het verhaal van Jonkman op. Een passage uit de inleiding van het boek typeert de drang en inzet van Henk Pruntel om hieraan bij te dragen: ‘Het gaat niet alleen om wat wij willen, maar ook om rentmeesterschap, het bieden van toekomstperspectief door de bodem, onze aarde, in een betere conditie door te geven aan volgende generaties’.

Jan Jonkman vertrok op 26 april 1986 met zijn vrouw en kinderen uit Andijk. Een nieuw avontuur tegemoet in een piepjong land. Mede dankzij hun inspanningen werd Flevoland koploper in de biologische dynamische landbouw. Jan had een gangbaar, gemengd bedrijf (bloembollen en groente) tussen Andijk en Bovenkarspel toen hij al in 1979 overschakelde op biologische teelt. ‘Ik zag in die tijd als secretaris van de coöperatie maar één categorie waarvan de omzet bleef stijgen: die van de bestrijdingsmiddelen. Als grote tulpenteler ondervond ik steeds meer problemen met de teelt. Men was maar met een ding bezig: symptoombestrijding. ‘

Begin jaren 80 bouwde hij de bloembollenteelt langzaam af en had Jan zijn handen vrij voor de teelt van biologische groente. Iemand die ook niets van bestrijdingsmiddelen moest hebben, was Peter Kouwenhoven. Hij werkte jarenlang bij de gemeente Lelystad als hoofd van de afdeling groen. Hij zag goede mogelijkheden het gebied in Lelystad-Noord te ontwikkelen en droeg de biologische landbouw een warm hart toe.

Jan werd gevraagd om naar de polder te komen om daar te boeren. Hij verenigde zich samen met de andere biodynamische boeren en ze richtten de coöperatie Nautilus op. Het was een hechte gemeenschap die ervoor zorgde dat Lelystad eind jaren ‘80 al een van de grootste biodynamische landbouwgebieden in West-Europa was.

Jan Jonkman nam de sprong in het diepe en hij was voor veel boeren een inspiratiebron. Henk Pruntel legt in dit boek een stukje Flevolandse geschiedenis vast. Een waardevolle bijdrage aan de geschiedenis van de BD-beweging in Nederland.

De opdracht een goed rentmeester te zijn (ISBN-nummer 978-94-6406-523-7,) met een voorwoord van Herman Wijffels, is (binnenkort) te bestellen via de webshop van de BD Vereniging.