Heruitgave van de brochure van Wolfgang Schaumann.genezingsprocessen

Ziekte is altijd een teken, dat evenwichten verstoord zijn. Dat kan het geval zijn in de bodem, bij planten of bij dieren. De eerste vraag moet dan niet zijn “Wat ontbreekt hier?”- om dat dan meteen aan te vullen-, maar: “Hoe is het ontstaan?”.

Met die woorden wijst Wolfgang Schaumann op het procesmatige dat aan ziekte en plagen ten grondslag ligt. De door hem geschreven brochure “Genezingsprocessen in de landbouw” is door voorzitter Piet van IJzendoorn opnieuw onder de aandacht gebracht. Schaumann, van beroep dierenarts, is tot zijn dood in 2008, een actief pleitbezorger en onderzoeker van de biologisch-dynamische landbouw geweest.

In deze beschouwing beschrijft hij nauwgezet wat de eigen wortelactiviteit van de planten voor de voedingskwaliteit en daarmee voor de gezondheid van de dieren betekent. De gezondmakende kringloop van zonlicht, plantengroei, voedergewassen, mest, levende bodem zet hij tegenover de verstarrende en verstorende werking van minerale meststoffen. In circa dertig pagina’s schreef hij een heldere inleiding over de praktische uitgangspunten van de biologisch-dynamische landbouw.

Voor de mensen als consumenten bestaat er zeker geen betere garantie voor een gezonde voeding dan de gezondheid van de plaats waar deze wordt voortgebracht.

Je kunt de brochure lezen als pdf: genezingsprocessen-in-de-landbouw

Wil je de tekst printen? Kies dan in je pdf-lezer voor de optie printen als boek. Daar is de opmaak op afgestemd.