Voedsel als strategie voor omgevingsbeleid

Kan in de transitie van het landelijk gebied het streekeigen voedsel een ingang zijn? Als je weet welk landschap er op je bord ligt, kies je misschien anders. Deze vraag was leidend in een eerste verkenning in opdracht van Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.

De onderzoekers keken in twee gebieden hoe voedsel een nieuw inzicht kan geven. Belangrijke constatering is dat landbouw vooral een zakelijk product verkoopt. Zelfs een streekproducent is vooral met zijn product bezig en bijna niet met de streek.

De onderzoekers die samenwerken als Eet je Uitzicht!, gingen met bedrijven aan de slag. Hun eerste inzichten zijn verwerkt in een beknopte “Handreiking streekeigenheid in regionale voedselproductie”. Een proces dat voedselkeuze als ingang neemt, kan nieuwe inzichten geven voor een duurzame en betekenisvolle leefomgeving, zowel voor bedrijven, bewoners als beleidsmakers.

Lees meer op www.eetjeuitzicht.nl


Dit bericht is onderdeel van het dossier Duurzame landbouw.