‘Op welke wijze kan de BD-beweging optimaal bijdragen aan de ontwikkeling van de biologische en biodynamische landbouw in Nederland?’, was de vraag die het bestuur van de BD-Vereniging meegaf aan consultant Thijs Schiphorst. In de loop van 2022 hield hij dertig interviews met mensen uit de bio- en BD-branche.

De belangrijkste conclusies die hij trekt zijn:
– de duurzame landbouw wordt steeds meer als een perspectief gezien en de BD-beweging kan in de transitie naar een duurzame landbouw een rol kan vervullen, liefst samen met de overige ‘groene boeren’;
– de consumptie van biodynamische producten moet bij een groter publiek gestimuleerd worden;
– de BD-beweging zal zich op landelijk niveau hechter moeten structureren om slagvaardig en professioneel aan bovenstaande acties een vervolg te kunnen geven.

Thijs Schiphorst stelt voor om met de kernpartners van de BD-beweging een gezamenlijk actieplan op te zetten met als kernpunten:
– het leveren van een bijdrage aan de landbouwtransitie;
– het opzetten van een bewustzijnscampagne voor de consumptie van BD-producten;
– een daaraan gekoppelde versterking en professionalisering van de BD-beweging.

Meer informatie over het rapport Een verkenning in de BD-beweging is zal binnenkort worden aangevuld op deze website. Dit onderzoek is mogelijk gemaakt door het Willy Schilthuis Fonds.