Ruim 850 mensen uit 48 verschillende landen bezochten begin februari de
landbouwconferentie in Het Goetheanum in Dornach (Zwitserland). De
kunstenaar Claudy Jongstra en BD-beleidsmedewerker Luc Ambagts leverden
vanuit Nederland een bijdrage aan het rijke programma met het thema
‘Wegen naar het geestelijke in de landbouw”.

Claudy Jongstra vertelde over haar zoeken naar plantaardige kleuren
“omdat die uit het onze samenleving aan het verdwijnen zijn, inclusief
het vakmanschap dat nodig is om met die kleuren te werken.” Op haar
atelier, werkplaats, boerderij werkt ze met een groep mensen om alles
wat voor deze kleuren nodig is – zoals schapen, planten, maar ook een
bakkerij – weer beschikbaar en toegankelijk te maken. Bij en in het
Goetheanum was werk van haar tentoongesteld.

Luc Ambagts verzorgde naast het welkom voor de groep van circa 40
Nederlandse deelnemers een werkgroep over de persoonlijke ontmoeting met
antroposofie en twee presentaties over het project van de BD-Vereniging
over bedrijfsindividualiteit. De eerste in het kader van een
internationale onderzoeksgroep, de tweede in samenwerking met Eva
Bolten, medewerkende aan een vergelijkbaar project in Noord-Duitsland.

Veel indruk maakte de voordracht van Thea Maria Carlson, directeur van
de BD-Vereniging in de USA, die opriep om open te staan voor “mensen
waarvan we niet eens merken dat we ze uitsluiten”. Persoonlijk en
concreet beschreef ze het verdwijnen van volkeren en culturen, als
gevolg van de overheersende westers-kapitalistische samenleving. Wanneer
het lukt verbindingen aan te gaan met mensen uit andere culturen, andere
organisaties, ze als spreker op onze bijeenkomsten uit te nodigen, kan
er veel culturele rijkdom opnieuw te voorschijn komen.

(Op de foto: Uli Johannes König vertelt in de grote zaal over het
paardenbloempreparaat, als een verbinder tussen kosmos en aarde)