Onder het motto: “Kies de weg vooruit: geen voedsel zonder natuur” trokken zo’n 300 natuurbeschermers, boeren en burgers van totaal bijna 60 organisaties gisteren naar het Binnenhof. Zonder dat het altijd werd vermeld was de biodynamische landbouw sterk vertegenwoordigd. Te beginnen bij de start van de loop op de Bieslandhoeve van Jan Duijndam, die op zijn nuchtere wijze interviews gaf over de onvermijdelijkheid voor de hele landbouw om zich aan te passen. “Ze zitten nog in een ontkenningsfase, maar het systeem gaat om” was kort gezegd zijn statement voor de NOS. Verder was Welmoed Deinum van biodynamische graasboerderij Deinum uit Friesland één van de woordvoerders richting Carola Schouten en de media.

Maar iedereen maakte zich onder de bezielende leiding van initiator Marcia de Graaff (van een breed Friesch samenwerkingsverband van boeren en burgers) ondergeschikt aan de hoofdboodschap: de natuurinclusieve kringlooplandbouw moet er komen en wel zo snel mogelijk. Annette Harberink van biodynamische natuurderij Keizersrande riep luid naar de Minister tijdens de overhandiging van het tienpuntenplan: ‘Carola je kunt het, powerwoman’ een roep die ook door de agrarische pers werd opgepikt. Samen met Bionext en BioHuis zullen Stichting Demeter en de BD Vereniging kijken hoe ze het beste de uitnodiging van Carola Schouten om in gesprek te gaan en samen te werken kunnen oppakken. Kijk voor een verslag met links naar de belangrijkste media-uitingen in het biojournaal

door Bert van Ruitenbeek, Stichting Demeter