Home - BD-landbouw, Landbouwcursus, vp2 - De landbouwcursus

De landbouwcursus

De landbouwcursus – uitgegeven als “Vruchtbare landbouw” is een reeks van acht voordrachten die Rudolf Steiner in 1924 hield op verzoek van een aantal boeren. Die waren toen al verontrust over de technisch-chemische richting waarin de landbouw zich ontwikkelde en het verlies aan vitaliteit. Ze wilden het graag anders doen.

Rudolf Steiner wees zijn toehoorders erop dat een landbouwbedrijf eigenlijk alles wat het nodig heeft binnen het bedrijf zelf zou moeten kunnen produceren. De gesloten kringloop van mest en voeding voor het vee is sinds die tijd een van de basis-uitgangspunten van de biologisch-dynamische landbouw.

In de wintermaanden organiseert de BD-Vereniging  op verschillende boerderijen in Nederland en Vlaanderen cursussen over deze Landbouwcursus. Daarmee brengen we de inhoud van de landbouwcursus van Rudolf Steiner graag onder je aandacht.