De Eemstuin, deze krachtige plek, al 17 jaar Biologisch Dynamisch, waar bijen zoemen en hommels gonzen, waar ziltige grond zorgt voor super smaakvolle groentes. Een tuin met een gigantisch sterke bodem, prachtige structuur, tussen zand en klei in, waar wezens, insecten, dieren, natuur en mensen samenwerken voor eten, duurzaamheid & toekomst. Middenin de grote gangbare wereld, waar chemische insectenverdelgers nuttige insecten doden is nog deze kleine oase. Die trilt van biodiversiteit, van vele verschillende gewassen, meestal zaadvaste oeroude rassen die er al waren voordat u en ik bestonden. Een vooruistrevende manier van landbouw voortkomend uit het HART!

Als u snapt wat hierboven staat, weet dan dat wij twee jonge, creatieve boeren zijn op zoek naar het laatste staartje geld om het land van de Eemstuin definitief te kopen. We kopen dit zonder bank, zonder kapitaallasten, voor als het even kan, eeuwig durende duurzame landbouw!

Wilt u ook iets doen voor gezonde landbouw in deze grote groeiende crisis rondom voedsel productie?
Doe mee met onze actie 1000 x 100. We zoeken inmiddels nog 769 mensen die ons 100 euro willen LENEN.

Zo werkt het

Of vul direct de leenovereenkomst in.

Voor meer infomratie over het bedrijf en de tuinders Liz en Jouke: www.eemstuin.nl