Een radicale (vanaf de wortel) transformatie van de landbouw lukt alleen met nieuwe taal. Taal is bepalend voor hoe wij ons beelden kunnen vormen van een mogelijke toekomst. De taal van het huidige landbouwmodel staat dit in de weg. Ans Rossy, Pedagogisch Ecologe en expert in duurzame ontwikkeling, ecologische gedragsverandering en natuur & milieu educatie, ontrafelt de huidige onthechtte taal en ontwortelde werkwijzen. Deze brengen op vele manieren en zowel hier als elders scheiding, schade en vervreemding voort. Kan de beeldende Afrikaanse metafoor van water- en vuurenergie ons op een ander spoor zetten en humaan en humus opnieuw met elkaar verbinden? Met inspirerende voorbeelden van landbouwpraktijken van bij onze buren schetst zij de taal en verhalen voor een hoopvolle toekomst.  Een toekomst waar landbouwers de echte sociaal-ecologische innovatoren zijn.

Lees het artikel op de website of download het artikel als PDF