Wat vraagt deze tijd? Waar hangt het nu van af? En welke bijdrage kan het Goetheanum als Vrije Hogeschool daaraan leveren?

De leiding van het Goetheanum gebruikt het afgelasten van publieke evenementen om haar werk intern te intensiveren en zich te verdiepen in de vragen van nu en van de toekomst.

De maatregelen tegen de pandemie maken momenteel het externe vergaderen onmogelijk voor het Goetheanum, maar niet om intern samen te werken in de vereniging en hogeschool. In de week voor Palmzondag kwamen we samen voor een studiebijeenkomst om de oriëntatie van de hogeschool aan te scherpen tegen de achtergrond van de huidige uitdagingen.

We leven in apocalyptische tijden. Na de financiële crisis kwam de zogenaamde vluchtelingencrisis, toen de klimaatcrisis en nu de coronacrisis. In de strijd tegen virussen vallen de menselijkheid en het maatschappelijke leven vaak buiten de boot. Vrijheid en democratie worden beperkt, broederlijke samenwerking wordt verhinderd. De aarde, het leven, het individu en de maatschappij worden als nooit tevoren bedreigd. De crisis dwingt ons om fundamenteel na te denken over de toekomstige weg van de mensheid.

Wat vraagt deze tijd? Waar hangt het nu van af? En welke bijdrage kan het Goetheanum als Vrije Hogeschool daaraan leveren? We hebben de crisis aangegrepen om drie grote thema’s te identificeren waaraan we de komende jaren over de grenzen van de secties heen intensiever willen samenwerken:

Aarde

We begrijpen de aarde als een levend wezen. Kunnen we er een partnerschap mee creëren? Wat betekent dit voor de landbouw, voor onze omgang met planten en dieren, voor het land, het klimaat en de hulpbronnen die de aarde biedt?

Het leven

Onze wetenschap benadert nog steeds het leven vanuit de dood. Hoe kan het levende worden ervaren en herkend? De levende geest, de levende aarde? Hier is de kunst een essentiële hulp om de waarneming, het denken en het handelen te verlevendigen.

Verbinding

Alle leven, alle kennis is relatie. Hoe kan wederkerigheid worden begrepen en vormgegeven als de basisstructuur van zowel de levende als het menselijke? Wat betekent dit voor een toekomstige cultuur, economie en politiek? Kunnen we een geweldloze interactie met elkaar en met de natuur ontwikkelen?

Er zullen concrete projecten en plannen voor deze thema’s worden ontwikkeld, met een looptijd van drie jaar, voor de juni-bijeenkomst van de Goetheanumleiding.