Een bezoek aan een boerderij begint ermee dat de bezoekers hun eerste indruk opschrijven. Dus in plaats van met elkaar te gaan praten, wordt er ingehouden en in stilte begonnen. Daarna vertelt de boer en/of gaan ze naar buiten voor een rondgang. Daarbij wordt gevraagd aan de deelnemers hun aandacht te richten op de dynamiek die ze ontmoeten. Na de rondgang schrijft iedereen zijn ervaringen op als een handelingsimpuls en een beroepsbeeld. Opnieuw niet gewoon doorgaan, maar een moment van stilte, reflectie. Dan volgt de lunch en daarna de uitwisseling. De mensen zien de boerderij op een nieuwe manier bij hun streven de bedrijfsindividualiteit onder woorden te brengen. Je ontmoet boerderijen zo als heel verschillend.

Op een tuinderij, die deel is van een grotere boerderij, kwamen vragen over het vormgeven van de omgeving en over de samenwerking. Eerst werden er tips gegeven vanuit algemene kennis en ervaring. Door nog een ronde te doen met aandacht voor de specifieke handelingsimpuls van dit bedrijf kwamen er tips waar een gemeenschappelijk idee in doorklonk.

Dit project zal twee jaar lopen. Een onderliggende vraag is om onderzoeksvragen en methoden te ontwikkelen die vanuit een afzonderlijke boerderij voortkomen: what is farmers priority?


Voor meer informatie over deze reeks bedrijfsbezoeken: Albert de Vries albertdevries@onderzoekineigenwerk.nl