In de biologisch-dynamische landbouw streeft de boer er naar het beste, het mooiste uit zijn of haar bedrijf te halen. De vraag wat het bedrijf zelf kan ontwikkelen speelt daarbij een belangrijke rol. Het idee bedrijfsindividualiteit vormt een toegang tot die mogelijkheden.

Werkend met het idee bedrijfsindividualiteit leer je individuele kwaliteiten waar te nemen en in te zetten. Uitgangspunt in de werkwijze is dat de bedrijfsindividualiteit gekarakteriseerd wordt door de handelingsimpuls te benoemen die in het bedrijf leeft. Die handelingsimpuls gaat over ‘hoe’ de acties gebeuren.  Door het herkennen van het ‘hoe’ kan dat ‘hoe’ bij het verzorgen van actuele en toekomstige acties krachtiger, met herkende ervaring, worden ingezet.

Wil je ontdekken wat werken met het idee bedrijfsindividualiteit voor jouw bedrijf kan betekenen? Neem dan contact op met Albert de Vries om een bij jouw situatie passende aanpak te ontwerpen. albertdevries@onderzoekineigenwerk.nl

De start van een traject op maat wordt gefinancierd door de BD-Vereniging.


Voorbeeld benoemen bedrijfsindividualiteit

De ontmoeting met een groot gemengd bedrijf wordt door verschillende mensen gekarakteriseerd door het benoemen van de handelingsimpuls (met twee werkwoorden) en een bijpassend beroepsbeeld. Die karakterisering wordt voortgedacht tot een mogelijke aanpak van een actueel vraagstuk.

Werkwoorden Beroepsbeeld Toepassing
verkennend ontvangen kunstenaar (geen dag hetzelfde, wat dient zich aan) tot hoever reikt je persoonlijke wijdte; even niets doen voor je iets nieuws gaat toevoegen
ontvangend verfijnen kunstenaar, pastoraal werker laat veelheid van mogelijkheden door zich heen gaan en dan concretisering
lokkend verzamelen marktkoopman (stapels van verschillende hoogte voor zich) in beeld brengen wat er al is en dat aan potentiële medewerkers laten zien bij een verdere uitbreiding van het bedrijf
groeiend behoeden dirigent muziek laten klinken met weinig grote beweging
inschalend berusten jurylid wie past bij het vraagstuk van melkvee houden, bij de intensiteit en kwaliteit die dat vraagt?

 

De marktkoopman, dirigent en het jurylid zijn alle beroepen waarin de vakman zorgt dat de kwaliteit van anderen tot verschijning komt. De kunstenaar laat de kwaliteit van iets verschijnen. Als kwaliteit verschijnt er een ‘ruimte bieden aan’. Tegelijkertijd is dit niet een ruimte bieden aan alles, maar aan ‘wat potentie heeft, aan wat al onderscheidend is van de rest en ook ruimte nodig heeft om tot ontplooiing en verschijning te komen’.