“… een landbouwbedrijf vervult eigenlijk haar essentie in de beste zin van het woord, wanneer het kan worden gezien als een soort individualiteit, een echte in zichzelf gesloten individualiteit.” Met deze woorden van Rudolf Steiner (Landbouwcursus, tweede voordracht) opent de thema-uitgave Bedrijfsindividualiteit in Beweging, geschreven door Luc Ambagts, Isabel Duinisveld en Albert de Vries. De activiteiten rond het thema bedrijfsindividualiteit vormde genoeg aanleiding om de ervaringen daarmee op papier te zetten.

Bedrijfsbezoeken

Tijdens de Good Food March, tijdens de werkplaatsen voor BD-landbouw en tijdens de BOERgondische maaltijden oefenden we om het begrip bedrijfsindividualiteit benoembaar en beleefbaar te maken. In korte schetsen van twintig bedrijfsbezoeken geven de deelnemers iets terug van hun ervaring in de ontmoeting met het bedrijf.

Korte intermezzo’s werpen licht op de gevolgde methodiek bij het in beeld brengen van de bedrijfsindividualiteit.

De thema-uitgave is inmiddels uitverkocht maar hier nog online te lezen: Bedrijfsindividualiteit_in_beweging


De kosmos zien

Ook overdag staan er sterren aan de hemel, alleen je ziet ze niet. Het zonlicht overstraalt alles, als dreigende, jagende of laaghangende wolken niet het zicht benemen. Zo verhinderen informatie over een bedrijf, gesprek over economische bedreigingen, of het kijken naar de gevolgen van een droog voorjaar, het zien van bedrijfsindividualiteit. Om die te zien kijk je door de uiterlijke verschijnselen en de emoties heen naar de bewegende lichtpunten. Naar de dingen waarvan je zegt: “Dat is gelukt, dat is ook precies wat past.”

In de natuur helpt de nacht om die sterren te zien. Als mens creëer je in de reflectie je eigen nacht. Met die reflectie kijk je door de uiterlijke verschijnselen en de emoties heen naar de bewegende lichtpunten. Dan ontdek je voor je bewustzijn wat je handelend al ontdekt hebt.

Uit: Bedrijfsindividualiteit in Beweging