Als gevolg van de oorlog in Oekraïne worden er grote graantekorten op de wereldmarkt verwacht. Daarnaast is de industriële landbouw sterk afhankelijk van Russisch fossiel gas, fosfaat, en kaliummeststoffen uit Belarus. Juist om onze voedselzekerheid in de toekomst veilig te stellen is het van belang dat we minder afhankelijk worden. Dit kan door versneld de omslag te maken naar ecologische landbouw en tegelijkertijd de productie en consumptie van vlees en zuivel drastisch te verminderen. Daarmee komt ook meer landbouwgrond beschikbaar voor de productie van voedsel bestemd voor humane consumptie. Nu nog wordt ruim 60% van het Europese akkerland ingezet voor de teelt van veevoer, en 53% van de Europese graanproductie gaat naar veevoer.

Deze brief benoemt een reeks aan concrete korte- en langetermijnmaatregelen die bijdragen aan het veiligstellen van ieders recht op voedsel en het remmen van mogelijke verdere voedselprijsstijgingen als gevolg van tekorten door de oorlog in Oekraïne.

De brief van Greenpeace is input voor het Tweede Kamerdebat Landbouw, Klimaat en Voedsel op 30 maart 2022, en is mede ondertekend door BD Vereniging, Caring Farmers, het CSA Netwerk, de Federatie van Agro-ecologische Boeren, Milieudefensie, Oxfam Novib, Stichting Demeter, Toekomstboeren, en het Wereld Natuur Fonds.

Lees de brief hier