Chantal Bosch ziet mogelijkheden om grenzend aan een zorgboerderij een Bed en Breakfast te starten. Wie weet een plek voor haar initiatief?

  • Met de bouw zou ik, in navolging van diverse andere voorbeelden, willen laten zien, dat een modern, duurzaam gebouw relatief niet duur hoeft te zijn.
  • Cliënten van de zorgboerderij zouden een zinvolle (deel)dagbesteding kunnen hebben aan het verzorgen van het ontbijt, en eventueel aanvullende B&B taken.
  • In het gebouw met binnenplaats zie ik één flank voor me, waar plek is voor twee ezeltjes. Contact met en het verzorgen van deze dieren zou de cliënten wellicht goed doen. Een stukje weiland grenzend aan deze flank is een voorwaarde. Totale grootte perceel:0,25 – 0,5 ha.
  • Naast bezoekers van buitenaf is een dergelijke B&B wellicht ook zinvol voor ouders /familie van cliënten om zo nu en dan een bezoekje te brengen met de mogelijkheid tot overnachting. Op zorgboerderijen, waar voorlichtingsdagen of lezingen gehouden worden kan de B&B aan deelnemers of docenten overnachtingsplaatsen bieden.
  • Zoveel mogelijk zullen producten voor de B&B betrokken worden van de boerderij.

Ik ben mij aan het oriënteren op architecten en heb er enkele gevonden, die ik mogelijk zou willen aanschrijven. Voor suggesties n.a.v. deze brief sta ik zeker ook open.

Met de door mij opgedane ervaringen en verkregen papieren lijkt me het opzetten van een levensvatbare B&B geen probleem. Binnen dit project wil ik me dienstbaar opstellen. Gezien mijn leeftijd en wat ik in mijn werkzame leven bereikt heb, ben ik de stadia van me te willen bewijzen voorbij. Ik hoop er wel veel plezier aan te beleven!

Chantal Bosch – tel. 06 4836 4723. Email: chantal.bosch@telfort.nl