Ook in de biologische handel is er een toenemend aantal’ conventionele’ structuren met overeenkomstige handelspraktijken. De spiraal van concurrentie, individuele winst en steeds dalende prijzen wil de biodynamische beweging tegengaan met de aanpak van associatie. Voor mensen die zich hiervoor willen inzetten, biedt de Wirtschaftskreis van de landbouwsectie al 5 jaar een forum.

Bij geassocieerde economieën gaat het om wederzijdse perceptie en een gemeenschappelijk evenwicht van belangen van alle betrokken partijen, van de producent/vermeerderaar tot de consument. Instrumenten hiervoor zijn regelmatige rondetafelgesprekken, bedrijfsontwikkelingsbijeenkomsten en bijscholing. Een praktisch doel is het bereiken van een zo transparant mogelijke totale berekening in de gehele gemeenschappelijke waardeketen.

De eerste stap in deze richting werd gezet op de Alanus Hogeschool in Alfter in het kader van een conferentie die van 23 tot 25 november 2017 werd georganiseerd door de Wirtschaftskreis van de landbouwsectie en het Grundlagenforum van Demeter Duitsland. Met de steun van studenten en een universitair docent en impulsen uit lezingen van Wolfgang Tomaschitz en Udo Herrmannstorfer hebben de deelnemers de elementen van een waarderende economie van fokker tot consument genoemd en de bouwstenen van een intentieverklaring geformuleerd. De Wirtschaftskreis heeft deze werkzaamheden in Luxemburg met het Bio-Network Oikopolis voortgezet en de eerste versie van het Handvest voor geassocieerde economie in Bio-handel geformuleerd. Deze overeenkomst werd op dezelfde dag ondertekend door ongeveer 50 actoren uit alle geledingen van de biodynamische keten. Zo heeft de Oikopolis-groep bijvoorbeeld al een bijdrage geleverd aan de implementatie en is zij met haar ‘fair and associative’ label een soort pionier van de zaak. De Sekem Groep is ook een pionier van een alomvattende associatieve aanpak, zoals op indrukwekkende wijze werd geïllustreerd in de openbare lezing van Helmy Abouleish. Het ontwerphandvest wordt nu verder uitgewerkt in de Landbouwsectie, zodat de vele associatieve benaderingen die in de biologisch-dynamische beweging bestaan, onder de paraplu van het handvest kunnen worden samengebracht om een solide netwerk te vormen.

Ueli Hurter en Jasmin Peschke

Afbeelding overgenomen van de vereniging voor associatieve economie: www.ae-vereniging.org