Wouter en Kathinka Kamphuis, biodynamische tuinders op ‘t Leeuweriksveld bij Emmen, hebben een ideaal: “In een
gezonde samenleving zouden we anders omgaan met het eigendomsrecht dan nu gebruikelijk is.” De grond van hun tuinderij brengen ze onder in Stichting Mensen voor de Aarde. In Driegonaal (www.driegonaal.nl) verscheen een artikel waarin ze hun visie op geld en kapitaal uitleggen. “We gaan vaak zo krampachtig om met geld, willen het vasthouden. Maar als het geld in beweging is, dan vloeit het daarheen waar mensen nieuwe initiatieven ontwikkelen en schept het oneindige mogelijkheden.” Lees hier het artikel: artikel Leeweriksveld