Hoe zet jij als veehouder, akkerbouwer of tuinder de eerste stap naar een kringloopbestendige boerderij? Themadag en training. Begeleiding door professionals Ruud Hendriks, Frens Schuring, Frank Verhoeven, Pieter Wolf e.a.

Los te volgen themadag

Er zijn drie trainingsdagen, voorafgegaan door een themadag. De themadag is los te volgen voor geïnteresseerden die (nog) niet de meerdaagse training willen volgen of die in algemene zin meer kennis willen vergaren over het toekomstbeeld van kringlooplandbouw. Alle bijeenkomsten worden ‘corona-proof’ gehouden, op 1,5 meter afstand.

Voorbeeldprojecten en stofstromen 

De data zijn: zaterdag 12 december (themadag) en vrijdagen 8 januari, 29 januari en 19 februari. In de meerdaagse training wordt doorgewerkt vanuit het toekomstbeeld van kringlooplandbouw zoals dat op de themadag is geschetst. We kijken naar stofstromen, energiestromen, alternatieven voor grondstoffen, meststoffen en energie in jouw eigen bedrijf. We bezoeken voorbeeldprojecten.