Stichting Warmonderhof is op zoek naar een directeur Landbouw voor 32 uur. De directeur Landbouw geeft leiding aan het ‘Werken’ op het landbouwbedrijf, coördineert de landbouwactiviteiten en de leeractiviteiten op de praktijkbedrijven en verbindt ze met elkaar, met als oogmerk om het een leerbedrijf te laten zijn in de vernieuwende biologisch(-dynamische) landbouw, waarop het praktijkleren optimaal tot zijn recht komt; – dit binnen de grenzen van een gezonde financiële exploitatie.

De directeur Landbouw geeft leiding aan 2 à 3 bedrijfsleiders (Tuinbouw, Akkerbouw/Veeteelt) met 5 tot 10 agrarisch medewerkers en werkt nauw samen met de Algemeen Directeur Stichting Warmonderhof, wiens taak intern vooral gericht is op ‘Wonen en verblijven’ en extern op (commercieel) relatiebeheer en fondswerving.

Lees hier de hele vacature.