Het Blauwe Huis teelt en levert biodynamische keukenkruiden, specerijen, theekruiden en verzorgende kruidenoliën voor consumenten. Onze afnemers zijn groothandels, biologische winkels, verwerkers en horecabedrijven. Onze eigen teelt vormt de bodem onder ons bedrijf, letterlijk en figuurlijk. Door zelf te telen investeert Het Blauwe Huis al sinds de oprichting eind jaren zeventig in plantenkennis en kwaliteit.

Vanaf nu is het mogelijk om te investeren in Het Blauwe Huis. Het Blauwe Huis groeit sinds een aantal jaar aanzienlijk. Steeds meer mensen weten de producten te vinden en leren het verhaal van Het Blauwe Huis kennen. “Bij Het Blauwe Huis gaat het om impact: onze invloed op verantwoorde voeding, gezonde grond, duurzame economie en een beter milieu zo groot mogelijk maken. Wij geloven in verandering vanuit ondernemerschap, idealen realiseren vanuit een rendabel bedrijf” vertelt Severijn Velmans.

Een groeiend bedrijf vraagt om ontwikkeling en investeringen, zo geeft Severijn aan. “Investeringen die we graag op een bij ons passende manier financieren.” Het Blauwe Huis geeft obligaties uit met een aantal doelen:

  • Kapitaal aantrekken voor ontwikkeling en investeringen.
  • Investeerders de mogelijkheid bieden om direct en zonder extra kosten te investeren in Het Blauwe Huis.
  • Directe verbinding leggen tussen investeerders en Het Blauwe Huis. De uitgekeerde rente komt zonder tussenkomst van derden volledig ten goede aan de obligatiehouders.

Obligatielening:

  • Obligaties van 500 euro per stuk.
  • Looptijd van 5 of 10 jaar.
  • 2,5% rente bij 5 jaar looptijd, 3,5% rente bij 10 jaar looptijd.

Voor meer informatie: www.blauwehuisobligaties.nl. Of neem contact op met Het Blauwe Huis. Contactpersoon Severijn Velmans, telefoonnummer: 0522 481827, email: severijn@hetblauwehuiskruiden.nl.