Deze week heeft een eerste groep organisaties de oprichtingsakte ondertekend van de Coöperatie Kraaybeekerhof. Hiermee is een grote impuls gegeven aan een duurzame toekomst voor het landgoed en een versteviging van het biodynamische karakter. De coöperatie stelt zich open voor iedereen die de doelstellingen van Landgoed Kraaybeekerhof wil ondersteunen.

In maart van dit jaar is vanuit een aantal organisaties die nauw betrokken zijn bij Landgoed Kraaybeekerhof het initiatief genomen om samen het landgoed te gaan onderhouden en ontwikkelen. Daarbij is het voornemen uitgesproken om een toekomstbestendige situatie voor het landgoed te realiseren. Indachtig de ervaringen uit het verleden zijn nieuwe ideeën ontstaan voor het gebruik van de gebouwen en de inrichting van de organisatie. Dit proces heeft geleid tot het formeel oprichten van een coöperatie begin november.

De oprichters en eerste leden zijn: De Academie (Stichting Kraaybeekerhof), de Tuinen van Kraaybeekerhof VOF, Stichting Demeter, Dipam CV, Stichting Sleipnir en Sleipnir Support CV. Stichting de Bijentuin levert tevens een belangrijke bijdrage aan de start van deze bijzondere samenwerking. Eenieder die het Landgoed Kraaybeekerhof mee wil dragen zal binnenkort de mogelijkheid krijgen om ook lid te worden van deze coöperatie en daarmee de plannen te ondersteunen.

Stichting BD Grondbeheer heeft een dragende rol in het proces. De beweging richting een vitale toekomst heeft zij in 2011 reeds in gang gezet met de aankoop van de gronden. Om het landgoed als geheel beschikbaar te kunnen stellen aan de gemeenschap, heeft zij in 2019 ook de gebouwen in eigendom genomen, waarbij de gemeenschap met schenkgeld en obligaties deze beweging ondersteunt en mogelijk maakt.

In de loop van januari zal Dipam verhuizen naar Landgoed Kraaybeekerhof en daar de Orangerie en het Lesgebouw in gebruik gaan nemen. Met de komst van Dipam komt er naast een ambachtelijke werkplaats ook meer stevigheid in de gehele organisatie. De Academie zal daarom verhuizen naar het voormalige Koetshuis. Daarom heeft de coöperatie het initiatief genomen om het voormalige Koetshuis weer op te knappen in een bruikbare staat. Daar zal eind november 2020 mee worden gestart. Er zullen twee ruime lokalen voor de Academie zijn waar zij haar lesactiviteiten vanaf begin 2021 voort zal kunnen zetten.

De initiatiefnemers zijn allen zeer verheugd over deze nieuwe ontwikkelingen op Landgoed Kraaybeekerhof, waarmee we middels een samenwerking tussen betrokken partijen een nieuw fundament willen leggen voor een duurzame biodynamische toekomst voor het landgoed. In de komende maanden wordt er hard gewerkt aan het concretiseren van de plannen.

Voor vragen kunt u zich richten tot Dave Hardy (06 24262838) dave@kraaybeekerhof.nl of Sebastian Klijnsma sebastian@dipam.nl.