https://youtu.be/kMZpjzuuLWAOp De Kollebloem werden sinds 2009 al enkele hectare grond vrijgekocht met Stichting Land-In-Zicht. Van verschillende eigenaars werd grond gekocht die we al jarenlang pachtten. Een deel daarvan is ook nog eigendom van Leen en Antoine, oprichters van De Kollebloem. Zij willen nu hun laatste percelen verkopen om de toekomstige generatie boeren werkelijk alle kansen te geven. Concreet gaat het om een oppervlakte van 1,15 ha.

De Kollebloem zoekt daarvoor 57.500 euro maar hoeft niet van 0 te beginnen. Jarenlang hebben verschillende sympathisanten en klanten geld geschonken voor vrije grond op De Kollebloem. Sommige met 25 euro per maand, andere met jaarlijkse schenkingen van 500 euro of eenmalige schenkingen. Daardoor is er al een reserve van 35.300 euro.

We zoeken dus nog 22.200 euro aan schenkingen voor 1 maart 2021.

Wil je mee helpen om dit doel te bereiken?

Schenken kan via Papaver vzw, die vzw beheert de schenkingen voor het Kollebloem project.

  • IBAN: BE93 5230 4292 1767
  • MEDEDELING: Vrije grond De Kollebloem

Wil je liever lenen?

Dat kan ook door middel van renteloze lening vanaf 2.500 euro voor 5 jaar. Daardoor wint De Kollebloem tijd om de rest van de schenkingen te verzamelen.

Meer info over vrije grond?